Akcjonariusze Nestmedic poparli emisję akcji serii J do nowego inwestora

Akcjonariusze spółki Nestmedic wyrazili zgodę na emisję ponad 330 tys. akcji serii J, po cenie 1,5 zł za jedną akcję. W ramach zawartej w lutym umowy inwestycyjnej ofertę w całości obejmie Agnieszka Kierner, dotychczasowa członek rady nadzorczej, podała spółka. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na rozwój na rynkach zagranicznych.

„Kapitał zakładowy Nestmedic, decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, został podwyższony poprzez emisję 333 333 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna za jedną akcję wynosić będzie 1,5 zł. Wartość emisji stanowi niecałe 5% obecnego kapitału spółki” – czytamy w komunikacie.

Pozyskanie inwestora oraz kwoty blisko pół miliona złotych pomoże Nestmedic w komercjalizacji mobilnego KTG Pregnabit na rynkach zagranicznych. Obecnie z urządzenia, które pozwala na kontrolowanie dobrostanu płodu w dowolnym miejscu i czasie, mogą korzystać pacjentki w Bułgarii i Finlandii, przypomniano.

„Liczymy, że nowe środki finansowe oraz osobiste zaangażowanie inwestora pozwoli na poszerzenie dostępności urządzeń Pregnabit na kolejnych zagranicznych rynkach, a co za tym idzie znaczący wzrost skali biznesu spółki Nestmedic” – powiedział prezes Jacek Gnich, cytowany w komunikacie.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt – system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)