Medicover umożliwia zakup wizyty zdalnej

Medicover umożliwia zakup wizyty zdalnej za pośrednictwem sklepu internetowego Medistore. Pacjenci mogą uzyskać porady lekarzy w ramach 16 specjalizacji. „Obecnie już 60 proc. wszystkich porad medycznych udzielamy telefonicznie lub online. Liczbę konsultacji zdalnych zwiększyliśmy czterokrotnie w ostatnim tygodniu w porównaniu do początku roku. Porady telefoniczne i inne usługi telemedyczne specjaliści mogą realizować nie tylko z Centrów Medicover, ale również ze swoich domów” – wyjaśnia cytowany w komunikacie dr n. med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznego doradztwa strategicznego Medicover Polska.

Medicover, który usługi telemedyczne rozwija od kilkunastu lat, dla swoich pacjentów abonamentowych udostępnia porady telefoniczne w ramach 41 specjalizacji lekarskich, w tym 13 dedykowanych dzieciom. Teraz sieć postanowiła rozszerzyć zakres konsultacji zdalnych dla pacjentów, którzy nie posiadają pakietów medycznych (tzw. Fee-For-Service). Pacjenci skorzystają w ten sposób z porady w ramach 16 specjalizacji: interny, pediatrii, medycyny rodzinnej, ginekologii, laryngologii, dermatologii, alergologii, kardiologii, urologii, neurologii, pulmonologii, okulistyki, ortopedii, dietetyki, a także psychiatrii i psychologii. Oferta porad telefonicznych jest stale rozwijana i wkrótce rozszerzy się o kolejne specjalności.

Pacjenci, którzy nie posiadają pakietów medycznych, mogą umówić wizytę za pośrednictwem sklepu Medistore. W wybranym przez pacjenta terminie lekarz dzwoni i realizuje konsultacje – przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny oraz, jeśli jest taka możliwość, zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta. W oparciu o zebrane informacje specjalista stawia diagnozę oraz udziela porad i przedstawia zalecenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania i opowiedział o wszystkich istotnych objawach.

„Opieka zdalna jest szczególnie użyteczna w przypadku kontroli w trakcie leczenia, weryfikacji działania przyjmowanych leków, czy oceny wyników badań. Lekarz na podstawie pogłębionego wywiadu z pacjentem, samobadania pod kierunkiem lekarza, oceny dokumentacji i innych dostępnych informacji może podjąć właściwe decyzje” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dyrektor ds. medycznych Medicover Polska.

„Jeśli lekarz uzna, że w oparciu o posiadane informacje i dokumentację medyczną, jest w stanie wystarczająco ocenić stan zdrowia pacjenta, może wystawić e-receptę oraz e-zwolnienie. W przypadku e-recepty otrzymamy PIN, z którym należy udać się do apteki, aby wykupić potrzebne leki. E-zwolnienie natomiast przekazywane jest drogą elektroniczną bezpośrednio do ZUS” – dodaje dr n. med. Piotr Soszyński.

W trakcie wywiadu lekarskiego może okazać się, że dla pełnej diagnostyki potrzebne jest badanie fizykalne lub wykonanie badań dodatkowych: laboratoryjnych lub obrazowych. W takiej sytuacji lekarz wystawie e-skierowanie na badania lub zarekomenduje wizytę stacjonarną w centrum medycznym lub w innym ośrodku.

Porada zdalna jest uregulowana prawnie i spełnia wszelkie wymogi dla świadczeń zdrowotnych. Dla każdego nowego pacjenta lekarz zakłada dokumentację medyczną, którą po poradzie uzupełnia.