Minister zdrowia uruchomił Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19

W życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Prowadzić go będzie Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (macierzysta placówka min. Szumowskiego). Rejestr tworzy się na okres 12 miesięcy.

W rejestrze znajdzie się m.in. wywiad epidemiologiczny zawierający takie dane jak: „a) styczność z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, b) informację, czy styczność, o której mowa w lit. a, dotyczyła osoby wykonującej zawód medyczny, c) datę wystąpienia pierwszych objawów COVID-19, d)pracę przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej – wykonywany zawód”.

To oznacza, że MZ będzie dysponował już pełnymi danymi na temat tego ile osób z personelu medycznego zostało zakażonych.

Tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/625