NFZ zapłaci za wstępną selekcję pacjentów przed szpitalem. Ile? 21 zł

W życie weszło zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poszerzono w nim katalog procedur opłacanych przez NFZ „o produkt dedykowany wstępnej kwalifikacji typu pretriage, która prowadzona będzie w wydzielonej strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefie dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji, zorganizowanej na podstawie polecenia wojewody w podmiocie leczniczym posiadającym SOR/IP. Wyznaczenie min. dwóch stref (np. w postaci namiotów) dla pacjentów bezobjawowych oraz dla pacjentów prezentujących objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu pacjenta z SOR/IP” – czytamy w zarządzeniu.

Jak wynika z załącznika Fundusz wycenił tę procedurę na 21 zł.

Pełny tekst dostępny: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-522020dsoz,7164.html