Medicalgorithmics miało 3,27 mln zł straty netto, -4,57 mln zł EBITDA w I kw.

Medicalgorithmics odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,62 mln zł wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła -4,57 mln zł w I kw. br. wobec 10,45 mln w I kw. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 48,7 mln zł rok wcześniej.

„W ocenie zarządu, skutki pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z nimi działania regulacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa istotnie wpłyną na zmniejszenie przychodów i będą skutkowały gorszymi wynikami finansowymi grupy kapitałowej w 2020 roku. Największe przewidywane obniżenie przychodów spodziewane jest w II kwartale 2020 roku i dotyczy głównie rynku USA gdzie odnotowuje się spadek liczby pacjentów korzystających z badań EKG przy użyciu technologii PocketECG, co w konsekwencji będzie skutkować zmniejszeniem się liczby wniosków o płatność od ubezpieczycieli. Od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 12 kwietnia 2020 roku (co odpowiada kolejnym tygodniom roku od 12 do 15) spółka Medi-Lynx zanotowała 43% spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zgodnie z oczekiwaniami, wspomniany spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG przełożył się na liczbę wniosków o płatność od ubezpieczycieli w kolejnym miesiącu. Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w kwietniu 2020 roku spadła o 35% w stosunku do marca 2020 roku” – czytamy w raporcie.

Prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński wskazał, że I kwartał 2020 przyniósł – zgodnie z przewidywaniami spółki – lekki wzrost wolumenu świadczonych usług w stosunku do końcówki roku 2019, przy czym w ujęciu rok do roku ich liczba była niższa.

„Jednocześnie mieliśmy do czynienia z niższymi średnimi stawkami za badanie w ujęciu r/r, co związane jest z trwającym procesem zmiany modelu biznesowego w USA. Czynniki te – w połączeniu z nieco wyższymi rok do roku kosztami operacyjnymi – przełożyły się na niesatysfakcjonujący, aczkolwiek spodziewany przez nas poziom wyników finansowych grupy. Zgodnie z założeniami dotyczącymi zmiany modelu biznesowego, po przejściowym spadku przychodów ze sprzedaży oraz przepływów z działalności operacyjnej, docelowo spodziewamy się zwiększenia wolumenu świadczonych badań, a co za tym idzie – poprawy wyników finansowych i przepływów pieniężnych. Obecnie jesteśmy w drugiej fazie zmiany modelu biznesowego, którą planujemy zakończyć do końca 2020 roku. W końcówce roku zakładaliśmy kontynuację pozytywnego trendu w zakresie rozpoczynanych sesji monitoringu oraz wniosków o płatność w kolejnych miesiącach 2020 roku, ale tendencja ta została zaburzona w efekcie wybuchu pandemii koronawirusa” – powiedział prezes, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że już w marcu spółka zaobserwowała istotny spadek rozpoczynanych sesji monitoringu na rynku USA w związku z panującą tam trudną sytuacją epidemiczną, ale dodał, że wpływ tej sytuacji na wyniki grupy widoczny będzie dopiero w II kw. br.

„Począwszy od ostatnich dni kwietnia widzimy, że powoli i systematycznie tygodniowe liczby rozpoczynanych sesji się zwiększają, jednak wciąż wpływ na nie ma pandemia w USA. Jednocześnie, na wyniki w drugim kwartale wpływać będą już oszczędności kosztowe poczynione przez nas w związku z tą sytuacją. Zakładamy, że spadek liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG ma charakter przejściowy i po unormowaniu sytuacji grupa szybko wróci do standardowej działalności operacyjnej. Jednocześnie, pomimo tej nietypowej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, kontynuujemy prace nad nowymi funkcjonalnościami i nowymi urządzeniami, które zamierzamy wprowadzić w tym roku na rynek. Jesteśmy także optymistami, jeśli chodzi o rozwój sprzedaży poza USA – w pierwszym kwartale pozytywny trend sprzedażowy z roku 2019 był kontynuowany i widzimy także korzystną kontrybucję nowych rynków do sprzedaży w drugim kwartale br.” – stwierdził Dziubiński.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 11 mln zł wobec 5,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)