Pharmena miało 0,76 mln zł straty netto, 0,98 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Pharmena odnotowała 0,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,98 mln zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,53 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 3,21 mln zł rok wcześniej.

„Wynik za pierwszy kwartał obarczony jest w dużym stopniu sytuacją związana z pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie handlu stacjonarnego. W związku z tym cześć naszych stałych klientów nie zrealizowała zakładanych planów sprzedażowych. Do tego doszły większe koszty związane z działalnością niemieckiej spółki zależnej Menavitin GmbH i komercjalizacją leku 1-MNA. Kontynuujemy prace nad poprawą sprzedaży produktów w kraju, a także odbudową obrotów z eksportu. W ostatnich dwóch miesiącach wykonaliśmy intensywne kroki optymalizujące działania grupy, od strony przychodowej jak i kosztowej. Jednocześnie przeanalizowaliśmy zaplanowane akcje promocyjne, koncentrując się tym razem na działaniach w kanale e-commerce” – powiedział prezes Pharmena Konrad Palka, cytowany w komunikacie.

„Spółka planuje odbycie spotkania z przedstawicielami agencji regulacyjnej ds. leków w USA (FDA). Celem spotkania będzie przeprowadzenie konsultacji i dostosowanie dokumentacji badawczej do rekomendacji przedstawicieli FDA. Według Spółki najlepszym miejscem do prowadzenia dalszych badań nad lekiem 1-MNA mają być Stany Zjednoczone. Wynika to z faktu, iż kliniki w USA dysponują największą bazą potencjalnych pacjentów w jednostce NASH oraz posiadają niezbędny wysoce specjalistyczny sprzęt badawczy” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)