Co z receptami 75+? P1 nie daje rady?

Od lipca br. pacjenci mieli otrzymać bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala. Niestety termin przesunięto na 1 października. „Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) Ministerstwo Zdrowia ogłasza, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), nastąpi z dniem 1 października 2020 r.” – czytamy w komunikacie resortu.

Jak udało się dowiedzieć ISBzdrowie „uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” okazało się niemożliwe. „W P1 nie przewidziano takiej możliwości” – słyszymy wprost.

Powyższa funkcjonalność Systemu e-Zdrowie miała umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do informacji o „lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia, oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przypisano ww. produkty”.

„Ww. informacje miały być udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również innym specjalistom) w celu weryfikacji, przed wystawieniem tzw. recepty 75+, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów. Do tego czasu tzw. recepty 75+ mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej” – czytamy w komunikacie MZ.

Tylko, że warto przypomnieć, iż tę zmianę zapowiedziano już… rok temu. Dokładnie w lipcu 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt zawierał największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Od tego czasu nic się zmieniło.

Nadal musi to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. uprawniony do przyjmowania deklaracji wyboru. Lekarze specjaliści nadal nie będą mogli wystawić recept na bezpłatne leki dla pacjentów po 75. roku życia (chyba że są to recepty pro auctore i pro familiae). Jeśli lekarz specjalista będzie leczył pacjenta lekami, które znajdują się na wykazie bezpłatnych leków, może jedynie przekazać tę informację lekarzowi POZ.

Warto podkreślić, że absurdem jest fakt, iż leków z bezpłatnej listy „S” nie mogą wypisywać także geriatrzy, mimo iż jest to specjalizacja stworzona specjalnie do opieki nad osobami starszymi. Nie można wystawić pacjentowi recepty na bezpłatne leki w ramach usług komercyjnych (prywatnie, poza umową z NFZ), ani też po pobycie w szpitalu.