NanoGroup ma umowę z Marion na produkcję innowacyjnych maseczek

NanoGroup podpisał z firmą Marion umowę na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych, podała spółka.

„Wykonawcą umowy będzie NanoSanguis, spółka zależna emitenta. W ocenie spółki umowa będzie miała wpływ na wyniki spółki za rok 2020” – czytamy w komunikacie.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)