Zmiany w Krajowej Radzie do spraw Onkologii

W życie weszło zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii. Co się zmieniło?

W skład rady weszli Konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej, wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej, wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciel Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, przedstawiciel Krajowego Rejestru Nowotworów oraz przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (patrz: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/39/journal/6120).

Rada, która jest organem opiniodawczo-doradczym, została powołana zarządzeniem z 10 lutego 2015 roku. Najważniejszym zadaniem Krajowej Rady ds. Onkologii jest opracowanie i przedstawienie Ministrowi Zdrowia projektu Narodowego Programu Chorób Nowotworowych na lata 2020-2030. Głośno się o niej zrobiło w styczniu ub. roku kiedy z jej składu usunięto m.in. profesorów Wiesława Jędrzejczaka, Piotra Rutkowskiego i Rafała Dziadziuszkę (porównaj: Rozpoczęła się bitwa o Cancer Plan?)