Pharmena: Kolejna koncepcja działania 1-MNA w infekcji wirusem Sars-Cov-2

Pharmena po kolejnej opublikowanej pracy naukowej w Cell Death Discovery wskazuje m.in. na możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), podała spółka.

„Opublikowana obecnie praca w Cell Death Discovery prezentuje mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.Powszechnie wiadomo, że nikotynamid (NA) jest metabolizowany (przekształcany) do 1-metylonikotynamidu (1-MNA), a 1-MNA jest następnie metabolizowany do prostszych związków chemicznych tzw. pirydonów, co wiąże się z wytwarzaniem nadtlenku wodoru (H2O2). Tworzenie się znacznych ilości H2O2 wywołuje stres oksydacyjny, a zwiększona obecność H2O2 w organizmie jest często uważana za niekorzystną. Z drugiej strony, niewielkie ilości związków pro-oksydacyjnych, takich jak H2O2, mogą korzystnie wpływać na organizm, a efekt ten znany jest jako mitohormeza” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazują publikacje naukowe, H2O2 może aktywować (pobudzać) inflammasom NLRP3, który w organizmie człowieka powoduje skuteczną aktywację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas ostrej infekcji np. wirusowej (dzięki aktywacji inflammasomu NLRP3 tworzą się związki chemiczne mające na celu pokonanie infekcji wirusowej), podano także.

„Należy podkreślić, iż 1-MNA ma znaczące właściwości przeciwzapalne. Ponieważ wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za tworzenie H2O2 w wyniku przekształcania 1-MNA jest szczególnie wysokie w tkankach oddechowych, można oczekiwać, że aktywność przeciwzapalna 1-MNA w drogach oddechowych będzie również istotna” – czytamy dalej.

Poziom 1-MNA w przypadku niektórych chorób wirusowych może być obniżony. Jest tak w przypadku niemowląt przechodzących infekcję wirusem RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy). Obniżenie poziomu 1-MNA, w przypadku ostrej infekcji wirusem RSV może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego.

„Niższe poziomy 1-MNA obserwowane w niektórych chorobach dróg oddechowych, w tym w infekcjach wirusowych, mogą sugerować, że 1-MNA odgrywa ważną rolę fizjologiczną w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej a jego brak może skutkować znacznym nasileniem stanu zapalnego i niekorzystnymi rokowaniami klinicznymi. W związku z powyższym można wnioskować, iż uzupełnienie niedoboru 1-MNA podczas infekcji wirusowych może aktywować organizm człowieka do zwalczania stanu zapalnego (pobudzać wrodzoną odpowiedz immunologiczną organizmu na stan zapalny) i tym samym przyspieszać zwalczanie stanu zapalnego” – czytamy dalej.

Według spółki, można więc założyć, że zastosowanie witaminy B3 w celu zapobiegania uszkodzeniom zapalnym związanym z COVID-19 wydaje się uzasadnione, natomiast jeszcze lepszy efekt można osiągnąć poprzez zastosowanie bezpośrednio 1-MNA. Opublikowana praca w Cell Death Discovery prezentuje opisaną powyżej mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

„Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma).może mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2” – podkreślono w komunikacie.

W kwietniu br. Pharmena dokonała nowych zgłoszeń patentowych w Polsce i w USA, umożliwiających spółce uzyskanie ochrony patentowej na zastosowanie 1-MNA w leczeniu i suplementacji w nowozdefiniowanych wskazaniach, obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma).

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)