Neuca liczy na utrzymanie dynamiki wyników w II poł 2020 r., rozważa akwizycję

Neuca spodziewa się utrzymania dodatniej dynamiki wyników w III kwartale oraz całym drugim półroczu 2020 r., przy dynamice rynku w III kw. równej zeru, poinformował prezes Piotr Sucharski. Spółka „jest dobrej myśli”, jeśli chodzi o rozwój rynku badań klinicznych i rozważa akwizycję w Europie w tym segmencie działalności.

„Uważamy, że perspektywa na przyszłość jest stabilna i zbudowana w tym trudnym czasie [pandemii] pomoże nam utrzymać w długim horyzoncie te dynamiki, których jesteśmy świadkiem w I półroczu” – powiedział prezes Piotr Sucharski podczas wideokonferencji.

„Bardzo mocno analizujemy sytuację i mamy kilka scenariuszy związanych z tym, jak może rozwijać się sytuacja na rynku. Na pewno obserwujemy w pierwszych miesiącach trzeciego kwartału spadek ujemnych dynamik. Spodziewamy się raczej dynamik bliskich zera w III kw. [na rynku], co przy naszym wysokim wzroście udziałów rynkowych powoduje, że nasze dynamiki będą wyraźnie dodatnie. Bardzo dużo zależy od tego, jak będzie się rozwijać sezon grypowy. […] Jeśli wzrosną zachorowania na grypę, to będzie miało to wpływ na dodatnią dynamikę rynku, natomiast jeśli uda się utrzymać dynamiki [zachorowań] na obecnym poziomie, to myślę, że rynek zakończy się dynamikami bliskimi zero” – dodał prezes.

W I kwartale ze względu na sytuację epidemiologiczną odnotowano dynamiczny wzrost rynku hurtu aptecznego (+16%), zaś w okresie kwiecień-czerwiec dynamika rynku była ujemna i wyniosła -18,6%. Ograniczenie zakupów przez pacjentów wynikało m.in. z korzystania z zapasów leków oraz niższej preskrypcji leków związanej z ograniczeniem wizyt w przychodniach. Skumulowana dynamika rynku w ciągu I półrocza 2020 r. osiągnęła poziom zbliżony do okresu sprzed roku i wyniosła 15,9 mld zł (-0,4% r/r), podała spółka.

Neuca odnotowała 29,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 28,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 40,32 mln zł wobec 37,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 56,41 mln zł wobec 51,58 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 909,96 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 986,49 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 79,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 547,31 mln zł w porównaniu z 4 123,92 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 141,34 mln zł wobec 112,11 mln zł rok wcześniej.

Grupa w II kwartale 2020 r. istotnie wzmocniła pozycję lidera, osiągając 32,3% udziałów w rynku hurtu aptecznego, czyli o 3,1 pkt proc. więcej niż przed rokiem. W segmencie aptek niezależnych udziały wyniosły 36,8% vs 32% r/r.

„My, oczywiście, ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby utrzymać dynamiki wzrostu z I półrocza i spodziewamy się, że potrafimy to zrobić. Nasze udziały rynkowe są stabilne i nie spodziewamy się tutaj istotnych zmian. Walczymy o utrzymanie udziałów i to nam pomoże utrzymać dynamiki z I półrocza – również do końca roku” – zaznaczył prezes.

Jak poinformował wiceprezes ds. finansów Grzegorz Dzik, w I poł. br. grupa zainwestowała ok. 70 mln zł. Na tę kwotę składają się zarówno wydatki stricte odtworzeniowe, jeśli chodzi o majątek trwały, ale również kwoty wydane na dwie akwizycje w obszarze badań klinicznych.

„Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to będzie ok. 50 mln zł w całym roku, jeśli chodzi o capex odtworzeniowy plus wartości wydane na akwizycje w tym roku. Nie planujemy żadnych dużych inwestycji magazynowych, tak, jak to miało miejsce w ostatnich dwóch latach. w tym roku zakończyliśmy również nasza inwestycję, jeśli chodzi o centralę Neuca w Toruniu” – powiedział Dzik.

„Zainwestujemy każde pieniądze po to, by budować satysfakcję klienta. W tym przypadku – jak widać po naszych wynikach – te inwestycje nie przeszkodziły nam budować najwyższych poziomów zysku. Nie są na tyle istotne, by nie budować rekordowych zysków. Chcemy taką logikę utrzymywać w przyszłości” – zaznaczył Sucharski.

Wiceprezes poinformował, że spółka nie rezygnuje z dalszych planów akwizycyjnych.

„Przyglądamy się rynkowi europejskiemu, jeśli chodzi o badania kliniczne i wszystko wskazuje na to, że mamy szansę jeszcze jakąś transakcję zrealizować. To zależy też od potencjalnych celów akwizycyjnych” – zaznaczył.

Neuca podała dziś, że łączne przychody grupy z obszarów przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny wyniosły 81 mln zł w I połowie br. i były wyższe 7,7% r/r. W najbardziej zaawansowanych programach Partner+, Partner oraz IPRA na koniec czerwca uczestniczyło 2 625 aptek tj. o ponad 48% więcej w skali roku.

Zysk operacyjny segmentu biznesów pacjenckich wyniósł 4,6 mln zł i był wyższy o 59% w skali roku.

Jak poinformował wiceprezes Paweł Kuśmierowski, w kolejnych kwartałach należy spodziewać się dalszej poprawy zysku operacyjnego w obszarze biznesów pacjenckich.

„Dokładamy starań i wierzymy w to, że ten wynik i cała dynamika zostanie utrzymana. Nauczyliśmy się prowadzić wszystkie nasze biznesy w otoczeniu COVID-owym i bezpiecznie i dochodowo i wierzymy, że ta dynamika zostanie utrzymana w II półroczu” – powiedział wiceprezes.

Wiceprezes poinformował, że biznes hiszpańskiej spółki, Experior, działającej na rynku badań klinicznych, w której Neuca objęła 100% udziałów na początku sierpnia „przeszedł dotychczas suchą nogą” przez czas pandemii ze względu na model biznesowy i dywersyfikację projektów.

„Zakładamy, że w II półroczu poradziły sobie wspólne równie dobrze” – zaznaczył.

„Patrząc całościowo na rynek badań klinicznych, jesteśmy dobrej myśli. Widzimy, że jest przez sponsorów przygotowywanych i uruchamianych więcej badań klinicznych, niż można byłoby zakładać, choćby z powodu samego COVID-u. Natomiast gdyby była sytuacja jak na przełomie kwartału I i I, to może to wpłynąć – zakładamy, że nie bardzo poważnie – na wizyty pacjentów w ośrodkach badań klinicznych. Wdrożyliśmy nowe procedury, nowe metody, więc tutaj patrzymy na to w miarę optymistycznie” – podsumował Kuśmierowski.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)