Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W czwartek, kiedy ogłoszono 811 potwierdzonych nowych zakażeń Covid-19 (druga największa liczba od początku epidemii), opublikowano aktualizację stref żółtych i czerwonych. Z poprzedniej mapy obostrzeń wypadły powiaty: przemyski (wraz z Przemyslem), jarosławski, kępiński i pińczowski. Oprócz 18 powiatów z obostrzeniami resort zdrowia przedstawił również listę ostrzegawczą obejmującą powiaty: tatrzański, kępiński, bialski, zwoleński i słubiński.
–Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że szczepionki przeciwko grypie zostaną zrefundowane dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych udzielających świadczeń zdrowotnych jako osób najbardziej narażonych na zakażenie. Dziś szczepionki przeciw grypie refundowane są w 50% dla osób powyżej 65. roku życia.
–Resort zdrowia nadał ramy prawne zdalnym poradom lekarskim w projekcie rozporządzenia ws. standardu organizacyjnego teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeden z artykułów precyzuje, że jeśli porady nie można udzielić w formie zdalnej, pacjenta należy przyjąć osobiście. Lekarz, pielęgniarka lub położna POZ mają określić stan pacjenta i ustalić, jaka forma porady będzie najwłaściwsza – mogą zalecić wizytę osobistą, domową lub np. skierują do szpitala.
–Projekt nowelizacji rozporządzeń w sprawie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zakłada, że diagnoza, leczenie chirurgiczne, radio- i chemioterapia oraz rehabilitacja pacjentów z nowotworem jelita grubego mają być przeprowadzane w jednym miejscu. Projekt trafił do opiniowania.

Gazeta Wyborcza
–Łukasz Szumowski na antenie TVN24 stwierdził, że w związku z nieprzekazaniem Polsce większości zakontraktowanych respiratorów resortowi udało się odzyskać klikanaście milionów euro, a reszta pieniędzy sukcesywnie wraca. Zapewnił, że wszystkie transze, łącznie z odsetkami, zostaną zwrócone. Opozycja nie ufa tym zapewnieniom i domaga się, by w tej sprawie sejm powołał komisję śledczą.