Jest porozumienie ministra zdrowia z lekarzami rodzinnymi

„Jest porozumienie ministra z nami. To zdecydowana poprawa sytuacji” – komentował sprzed gmachu Ministerstwa Zdrowia dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Głównym tematem rozmów było ustalenie schematu postępowania z pacjentem z dodatnim wynikiem testu. Lekarze będą mogli zlecać testy w ramach teleporady lub bezpośredniej wizyty – sami o tym zdecydują. Dotychczas warunkiem zlecenia testu w ramach teleporady były 4 objawy u pacjenta. Lekarze POZ otrzymają także dodatkowe finansowanie za opiekę nad pacjentem z dodatnim wynikiem.

„Minister przychylił się do naszych postulatów. Dojdzie nam co prawda więcej pracy, ale dostajemy też więcej narzędzi w walce z pandemią. Robimy to także w trosce o pacjentów, którzy nie mają koronawirusa, ale też potrzebują konsultacji lekarskiej „w realu” – tłumaczył Sutkowski.

Jak mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia, przy większej liczbie zachorowań i kilkuset zakaźnikach w kraju trzeba zmienić model postępowania z pacjentem. „Zdecydowaliśmy się na taką ścieżkę pacjenta, który przy braku objawów lub skąpych objawach będzie w izolacji domowej pod opieką lekarza POZ. Cieszę się ze wspólnej deklaracji odpowiedzialności za pacjenta” – podkreślał minister.

„Zdecydowałem też o zmianie finansowania. Zdefiniowaliśmy nową stawkę fee for service, czyli lekarz otrzyma wynagrodzenie za każdego takiego pacjenta” – dodawał Niedzielski. Do piątku ma zostać przygotowane rozporządzenie mówiące o schemacie prowadzenia pacjenta i wymogach związanych z kierowaniem na test.

Jednym z punktów porozumienia jest to, że zniesiony zostanie wymóg badania fizykalnego przy kierowaniu na test.