Nanoxo opracowało nanomateriały na bazie ZnO2

Nanoxo, polska firma nanotechnologiczna, opracowała nową, przełomową technologię wytwarzania, niedostępnych jak do tej pory na rynku, bardzo małych, monodyspersyjnych i długotrwale stabilnych nanomateriałów na bazie nadtlenku cynku (ZnO2), podała spółka.

Unikalna, będąca podstawą przygotowanego zgłoszenia patentowego, technologia oparta na metodzie metaloorganicznej daje Nanoxo możliwość zaoferowania szerokiej gamy nanostruktur ZnO2, które są łatwo dyspergowalne w różnych mediach organicznych, a także w wodzie.

Nadtlenek cynku jest dobrze znanym materiałem o potencjalnym zastosowaniu w wielu gałęziach gospodarki. Materiał ten jest wykorzystywany w przemyśle gumowym i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i w medycynie (m.in. jako środek antyseptyczny, antybakteryjny i wspomagający gojenie się ran czy nowej klasy nanoterapeutyk) oraz jako składnik mieszanek pirotechnicznych i wydajny forokatalizator.

Dobrze zdefiniowane nanostruktury nadtlenku cynku o średnicy poniżej 5 nm mogą znacznie zwiększyć wydajność wielu procesów przemysłowych, w których obecnie stosuje się ten materiał w formie makroskopowej. Z drugiej strony, nowa jakość nanomateriałów ZnO2 otwiera niezliczone możliwości dla laboratoriów badawczo-rozwojowych w poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju oraz nowych rozwiązań w różnych obszarach badań.

Dodatkowo unikalna technologia opracowana przez Nanoxo pozwala na projektowanie materiałów „skrojonych na miarę”, czyli dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Więcej informacji o nowych technologiach w serwisie ISBtech