NCBR: Nabór wniosków w 1. konkursie w ramach programu Infostrateg – od 4 stycznia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs programu strategicznego INFOSTRATEG, w ramach którego w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty dotyczące rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Budżet 1. konkursu wynosi 60 mln zł, zaś całego programu – 840 mln zł. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r.

„Budżet I konkursu w ramach programu Infostrateg to 60 mln zł, które podzielono po równo na dwa tematy badawcze: 1. Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie: dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn; 2. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

Z kolei drugi temat badawczy ma zachęcić przedsiębiorców i naukowców do pracy nad narzędziami wykrywającymi fałszywe informacje i pozwalającymi na oznaczenie takich informacji w wyszukiwarkach.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz ich konsorcjów.

„W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna – 3,5 mln zł. W przypadku tematu mającego na celu walkę z dezinformacją – adekwatnie 8 mln zł i 1,7 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych – badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania” – czytamy dalej.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 roku (do godz. 16:00).

W ramach programu strategicznego Infostrateg w latach 2020 – 2029 realizowane będą projekty wspierające rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain w praktyce. Zakładany całkowity budżet Programu to 840 mln zł, z czego 360 mln zł przeznaczone zostanie na projekty zamawiane.

„Polska ma istotny potencjał badawczy w dziedzinie SI, na co wskazują chociażby liczne publikacje naukowców czy zainteresowanie korporacji naszymi specjalistami, jednakże nie przekłada się to na rodzimą działalność badawczo-rozwojową. Infostrateg będzie stanowił istotny wkład w tę aktywację. To kolejny z wysokobudżetowych programów strategicznych uruchomionych przez NCBR, który przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju” – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Tematy podejmowane w ramach Programu zostały wyselekcjonowane ze względu na duży potencjał wdrożeniowy oraz konieczność stworzenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Są to np. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, rozpoznawanie obrazów medycznych, inteligenta maszyna do zbierania jabłek, inteligentny dyspozytor korespondencji czy asystent obywatela w instytucjach użyteczności publicznej, podano także.

(ISBnews)