Neuca szacuje, że wzrost rynku hurtu aptecznego wyniesie ok. 3% r/r w 2021 r.

Neuca szacuje, że rynek hurtu aptecznego wzrośnie w 2021 roku o ok. 3% r/r, poinformował prezes Piotr Sucharski.

„Od kilku miesięcy notujemy stabilizację popytu na leki. W przeciwieństwie do skokowego wzrostu popytu w pierwszej fali pandemii w marcu, a potem gwałtownego spadku dynamiki rynku w drugim kwartale, od sierpnia rejestrujemy kilkuprocentowe dodatnie dynamiki w każdym kolejnym miesięcy. I zakończenie trzeciego kwartału, i również start czwartego kwartału to dodatnie dynamiki i spodziewamy się, że taki stan utrzyma się do końca roku” – powiedział Sucharski podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że widać, iż wszyscy nauczyli się żyć w nowej rzeczywistości pandemicznej. Pacjenci znacznie mniej obawiają się zakupu leków w aptece, widzą, że są one bardzo dobrze przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa takiej wizyty, stąd następuje wyraźna stabilizacja i powrót do dynamik z poprzednich lat.

„W oparciu o tę wiedzę i obserwacje zakładamy, że również w przyszłym roku nastąpi stabilny, stały wzrost rynku. Szacujemy, że będzie on na poziomie około 3%” – powiedział prezes.

Jak wskazał, w III kwartale nastąpiło zmniejszenie wahań rynku hurtu aptecznego obserwowanych w pierwszych dwóch kwartałach roku. Osiągnął on w III kwartale 7,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5% r/r. Wielkość rynku po trzech kwartałach wróciła do poziomu analogicznego okresu minionego roku, osiągając 23,7 mld zł – był to wzrost o 0,2% r/r.

Prezes poinformował, że Neuca zachowuje pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta we wszystkich zbadanych przez Monitor Apteczny kategoriach.

„Obserwujemy bardzo silną korelację pomiędzy wzrostem satysfakcji, rosnącym zaufaniem mierzonym wskaźnikiem NPS, a udziałami rynkowymi. W ciągu ostatniego roku przy wzroście wskaźnika NPS z poziomu 36% na 58%, nasze udziały w rynku aptek niezależnych wzrosły z 32,1% do rekordowego poziomu 36,9%” – powiedział Sucharski.

Jak zaznaczył, wzrost zaufania przyczynia się do rozwoju programów partnerskich – Partner+, Partner i IPRA. W III kw. do programów przystąpiło 168 nowych aptek. Łącznie w programach Neuki na koniec września uczestniczyło 2793 aptek niezależnych co oznacza blisko 40% wzrost r/r.

Skonsolidowany zysk netto Neuki (bez zdarzeń jednorazowych) w III kw. wyniósł 45,3 mln zł i był wyższy o 61% w skali roku. Skonsolidowane przychody wzrosły o 15% w III kw. do 2,31 mld zł, zaś zysk EBITDA wyniósł 75,3 mln zł, co oznacza wzrost o 43% r/r. Rentowność brutto wzrosła do 10,86% wobec 9,99% rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto w I-III kw. wyniósł 125 mln zł (wzrost o 34% r/r) i przewyższył wynik całego 2019 roku (117,8 mln). Zysk EBITDA wyniósł 216,6 mln zł i był wyższy o 32% w skali roku. Rentowność brutto wyniosła 10,61% wobec 10,06% rok wcześniej.

„Mieliśmy cele na niższym poziomie, niż te, które obecnie prezentujemy i realizujemy. Efekt skali i kompetencje w zarządzaniu strukturą sprzedaży w sposób nawet lepszy niż oczekiwaliśmy wpłynęły pozytywnie na naszą marżę i zysk” – powiedział prezes.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)