NCBR: Nabór do III rundy konkursu Szybka Ścieżka 'Koronawirusy' potrwa do 31 XII

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało 81 mln zł dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich w wyniku pozytywnej oceny wniosków zgłoszonych w drugiej rundzie konkursu Szybka Ścieżka „Koronawirusy”, podało NCBR. Do 31 grudnia 2020 r. potrwa nabór w trzeciej, ostatniej już rundzie konkursu.

Szybka Ścieżka „Koronawirusy” koncentruje się na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. NCBR szuka projektów polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Łączny budżet konkursu to ponad 200 mln zł. W dwóch zakończonych już rundach przyznanych zostało 150 mln zł dofinansowania na realizację 25 projektów, podano.

„Rynek z zainteresowaniem odpowiedział na ogłoszony przez nas konkurs o tak ważnej i aktualnej tematyce. W pierwszych dwóch rundach konkursu przedsiębiorcy i konsorcja złożyli aż 129 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Czekamy na kolejne projekty, których realizacja przyczyni się do pokonania obecnej pandemii i przeciwdziałania takim zjawiskom w przyszłości” – powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.

Wśród projektów wybranych do dofinansowania są takie, które przyczynią się do szybszej i lepszej diagnostyki („Opracowanie systemu PCR|COV – urządzenia do diagnostyki molekularnej Point-of-Care wykrywającego markery RNA wirusa SARS-CoV-2 oraz innych infekcji wirusowych powodujących zbliżone objawy” firmy Curiosity Diagnostics), które pomogą w walce z rozprzestrzenianiem się wirusów („Opracowanie szkła wirusobójczego w celu zwalczania zagrożenia epidemiologicznego” firmy D.A. Glass), jak i takie, które pomogą w codziennym życiu w czasie pandemii („iPreschool.care – platforma do zdalnego nauczania przedszkolnego w warunkach izolacji” firmy Yellow House).

Zgłaszane do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w projekcie, podsumowano.

Konkurs realizowany jest w ramach środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

(ISBnews)