Zawody medyczne apelują o niepodpisywanie ustawy o kadrach

Samorządy zawodów medycznych, reprezentujące ponad pół miliona profesjonalistów medycznych, zwróciły się do Prezydenta z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Zdaniem samorządów zawarte w ustawie rozwiązania nie gwarantują rzeczywistej weryfikacji kwalifikacji osób dopuszczanych do wykonywania zawodów medycznych, aktualności posiadanej przez nich wiedzy medycznej ani nawet ich zdolności do komunikowania się z pacjentem w języku polskim. Tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu ochrony zdrowia na osoby, które wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zdobyły w krajach, w których systemy kształcenia w zawodach medycznych są istotnie różne od standardów przyjętych na obszarze Unii Europejskiej nie znajduje uzasadnienia nawet w trwającym obecnie stanie epidemii.

„Ustawa w tym kształcie jest w naszej ocenie sprzeczna z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim dotyczy zagadnień związanych z przyznawaniem i potwierdzaniem prawa do wykonywania zawodu. Neguje osadzone w ustawie zasadniczej uprawnienia i obowiązki samorządów zawodowych w zakresie sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz uniemożliwia ich sprawowanie przez samorządy zawodowe w rzeczywisty i odpowiedzialny sposób” – czytamy w apelu podpisanym przez: Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyję; Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofię Małas; Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów Macieja Krawczyka; Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alinę Niewiadomską.

Jednocześnie proszą Prezydenta o pilne spotkanie w tej sprawie.