Badanie EC2 i TECH MED HOUSE: COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową polskich firm medycznych

73% polskich firm z sektora medycznego sięgnęło w związku z koronawirusem po cyfrowe narzędzia w zakresie szerszym, niż dotychczas – pokazuje badanie EC2 i TECH MED HOUSE. Organizacje planują także zwiększyć nakłady przeznaczane w tym obszarze.

Ponad połowa firm medycznych (59%) zadeklarowała w badaniu EC2 i TECH MED HOUSE przeprowadzonym w okresie listopad 2020 – styczeń 2021, że zamierza zwiększyć nakłady na rozwiązania cyfrowe, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Najwięcej, bo aż 38% badanych przyznało, że wzrost ten przekroczy 5%. W rezultacie firmy są przekonane, że to, co dla większości biznesu stało się przyczyną kryzysu, wpłynie na wzrost innowacyjności w ich organizacjach (uważa tak 62% ankietowanych).

„Cyfryzacja medycyny przyspiesza i są to zmiany wynikające po części z trwającej rewolucji cyfrowej, która objęła wiele sektorów gospodarki, w tym także usługi zdrowotne, a po części z pandemii COVID-19. To bowiem ona wywołała konieczność znalezienia nowych kanałów komunikacji z pacjentami, klientami, kluczowymi partnerami biznesowymi, dostawcami i pozostałymi interesariuszami” – tłumaczy Jakub Budziszewski, CEO EC2.

Do najważniejszych technologii z punktu widzenia strategii rozwoju firm medycznych, zaliczają się obecnie: chmura, mobile, Big Data oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, ze zdecydowaną przewagą dwóch pierwszych.
Autorzy raportu Siemensa „Priority Investment. Top investment areas for digital transformation in healthcare” już w 2019 roku podkreślali istnienie olbrzymiego wyzwania inwestycyjnego dla telemedycyny, które w okresie 2019 – 2022 oszacowano dla Polski na 517 milionów dolarów. Spodziewać się należy, że obecnie próg ten jest znacznie wyższy.

„Chmura pozwala gromadzić i przechowywać olbrzymie ilości danych pacjentów w sposób zgodny z wymogami prawnymi w zakresie ich bezpieczeństwa. Rozwiązania mobilne z kolei ułatwiają kontakt na linii pacjent-dostawca usług medycznych. Dzięki temu takie procesy, jak prowadzenie zapisów do specjalistów, udostępnianie dokumentacji medycznej i historii leczenia, w tym także wyników badań, czy wystawianie recept przebiegają zdecydowanie sprawniej niż dotychczas. Możliwości są bardzo duże, ograniczone jedynie poprzez regulacje prawne, a pacjenci – bardzo pozytywnie nastawieni do telemedycyny. Pokazują to zresztą badania prowadzone w latach wcześniejszych choćby przez Biostat. Zgodnie z nimi pacjenci, którzy mieli kontakt z rozwiązaniami telemedycznymi, zainteresowani są dalszym korzystaniem z nich” – komentuje Jakub Budziszewski.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że firmy medyczne w dalekim stopniu korzystały z rozwiązań cyfrowych także przed koronakryzysem. Jedynie niecałe 6% z nich przyznało, że nie sięgało po tego typu usługi.
Pandemia uświadomiła jednak środowisku medycznemu, że e-rozwiązania są nie tylko niezwykle korzystne, lecz także niezbędne w systemie ochrony zdrowia. Bez nich świadczenie dużej części usług nie byłoby dziś możliwe lub narażałoby wiele osób na ryzyko transmisji wirusa. Z kolei elektroniczna postać dokumentacji pozwala na efektywne realizowanie usług z zastosowaniem rozwiązań telemedycznych, ułatwia codzienną pracę placówek medycznych oraz, co najważniejsze, stawia pacjenta w centrum uwagi.

Wyzwania te dostrzega aż trzy czwarte (73%) firm medycznych, szczególnie w zakresie dostarczania wartości klientom końcowym i pacjentom. I to właśnie tam skierowana jest największa uwaga i największe budżety przeznaczone na cyfryzację. W drugiej kolejności wzrost ucyfrowienia odnotowano w obszarze organizacji pracy, co związane było w dużej mierze na przejście na model pracy zdalnej tam, gdzie było to możliwe.

W rezultacie niemal aż połowa (43%) przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm medycznych uważa, że wdrożone w ich organizacjach w ciągu minionego roku rozwiązania technologiczne były na tyle zaawansowane i przełomowe, że pod ich wpływem reprezentowane przez nich firmy zbliżyły się do objęcia roli cyfrowego lidera w ich sektorze lub umocniła ich firmę na tej pozycji.