Mercator Medical miał wstępnie ok. 369,7 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.

Mercator Medical odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości ok. 369,7 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r. oraz 355,8 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w IV kw. ub.r. 654,1 mln zł wobec 137,9 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 592 mln zł w III kw. 2020 r., zaś skonsolidowany wynik EBITDA – odpowiednio: ok. 413,6 mln zł, wobec 7,6 mln zł w IV kw. 2019 r. oraz 390,9 mln zł w III kw. 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. grupa dysponowała ok. 535,4 mln zł gotówki netto, podano także.

„W czwartym kwartale otoczenie rynkowe było dla nas ogólnie korzystne, a na początku nowego roku nasze ambicje pozostają wysokie. Znajdujemy się wciąż w środowisku niezaspokojonego popytu, dlatego w kolejnych miesiącach planujemy zwiększyć skalę wysokomarżowej sprzedaży spotowej. Sygnalizowaliśmy po zakończeniu trzeciego kwartału, że czwarty kwartał może być jeszcze lepszy. Tak też się stało, dowieźliśmy nasze cele. Te znakomite wyniki są efektem skuteczności międzynarodowego zespołu Grupy Mercator Medical i naszych wyróżników rynkowych, które będziemy wzmacniać w ramach finalizowanej właśnie strategii na kolejne lata. Następne rekordy mobilizują nas do dalszej wytężonej pracy i podwyższają cele, do których dążymy” – powiedział członek zarządu Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że oprócz maksymalizacji wyników dla Grupy Mercator Medical ważna jest generowana gotówka. Według wstępnych, szacunkowych danych, na koniec września grupa – pomimo naturalnie wyższego zaangażowania w zakresie zaliczek do dostawców i zapasów – dysponowała około 535,4 mln zł gotówki netto (środki pieniężne na rachunkach pomniejszone o zadłużenie finansowe) przy braku kredytów inwestycyjnych (wszystkie zostały przedterminowo spłacone na koniec trzeciego kwartału – ponad 75,5 mln zł).

Finalne rezultaty finansowe wraz z danymi szczegółowymi znajdą się w raporcie okresowym Grupy Mercator Medical za rok 2020. Termin publikacji raportu zostanie podany do końca stycznia br. w harmonogramie publikacji okresowych na rok 2021.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)