Badanie w USA potwierdza skuteczność szczepionki AstraZeneca

Dzisiaj ogłoszono efekty analizy okresowej badań III fazy prowadzonych w USA przez AstraZeneca. Dane pokazują, że szczepionka wykazała skuteczność na poziomie 79% w zapobieganiu objawowemu COVID-19 oraz że w 100% chroni ona przed ciężkim przebiegiem choroby i hospitalizacją. Skuteczność szczepionki była podobna we wszystkich grupach etnicznych i wiekowych. W grupie osób w wieku 65 lat i starszych, którzy stanowili ok. 20% uczestników, skuteczność szczepionki wyniosła 80%.

W szczególności warte podkreślenia są następujące kwestie:
Badanie III fazy obejmowało dwie dawki  podane w odstępie 4 tygodni.

Szczepionka była dobrze tolerowana, a niezależna rada monitorująca bezpieczeństwo i dane (DSMB) nie wniosła żadnych zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa związanych ze szczepionką.

Podczas tej analizy DSMB dokonała również szczegółowego przeglądu zdarzeń zakrzepowo-zatorowych z danych z badań w USA. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zakrzepicy ani zdarzeń związanych z zakrzepicą wśród 21 583 uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki. W tym badaniu nie stwierdzono żadnych zdarzeń związanych z zakrzepicą zatok żylnych naczyń mózgowych (CVST).

Wyniki te potwierdzają uzyskane wcześniej dowody wskazujące, że oksfordzka szczepionka AstraZeneca jest dobrze tolerowana i wysoce skuteczna w zwalczaniu COVID-19 we wszystkich grupach wiekowych osób dorosłych – podkreśla firma w komunikacie.