Captor Therapeutics przydzielił wszystkie akcje w IPO, wartość oferty 184 mln zł

Captor Therapeutics uplasował wszystkie akcje oferowane w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) po cenie maksymalnej 172 zł. Spółka pozyska z emisji ok. 150 mln zł na finansowanie rozwoju projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek. Oferta publiczna Captor Therapeutics jest pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w odkrywaniu leków z wykorzystaniem celowanej degradacji białek (TPD).

Oferta publiczna spółki obejmowała 871 500 nowo emitowanych akcji oraz – ze względu na znaczny popyt wśród inwestorów – sprzedaż 198 000 akcji istniejących. Spółka oraz akcjonariusze sprzedający dokonali przydziału łącznie 1 069 500 akcji, a wartość oferty wyniosła ok. 184 mln zł, podano.

Inwestorzy instytucjonalni nabyli 959 500 akcji, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 110 000 akcji. Blisko 1,8 tysiąca inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na ponad 228 mln zł, w wyniku czego redukcja w transzy detalicznej wyniosła 91,7%.

„Spektakularny sukces oferty publicznej potwierdza, że nasza spółka i jej perspektywy zostały bardzo pozytywnie ocenione przez polskich i międzynarodowych inwestorów. Fakt, iż IPO Captora stanowi największą w historii GPW ofertę publiczną w sektorze biotechnologicznym, a jednocześnie pierwszą w Europie publiczną ofertę spółki wykorzystującej technologię TPD świadczy z jednej strony o znaczącym postępie jaki się dokonuje w polskim sektorze biotechnologicznym, a z drugiej strony o coraz większej dojrzałości rynku kapitałowego w Polsce. Oznacza to również kolejny etap naszego rozwoju – jako spółka publiczna podejmujemy się wielu nowych obowiązków, ale zyskujemy też dodatkowe narzędzia, dzięki którym Captor mocniej wkroczy na międzynarodową arenę rozwoju leków TPD” – powiedział CEO i prezes Captor Therapeutics dr Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

Środki pozyskane przez spółkę w ofercie publicznej, w wysokości ok. 150 mln zł zostaną przeznaczone w szczególności na dalszy rozwój pipeline innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej i rozpoczęcie wstępnej fazy klinicznej dla najbardziej zaawansowanych projektów; zawarcie budujących wartość umów z kolejnymi partnerami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, obok dotychczasowej współpracy z Sosei Heptares, a także ulepszenie i rozbudowanie potencjału nowoczesnych laboratoriów TPD spółki we Wrocławiu.

Captor Therapeutics chce wykorzystać środki z emisji również w celu wzmocnienia aktywności biznesowej w Allschwil (Szwajcaria), a co za tym idzie – coraz silniejsze strategiczne pozycjonowanie się spółki w branży biotechnologicznej, a także poszerzenie międzynarodowego zespołu naukowo-biznesowego o kluczowych nowych pracowników.

Doradcami spółki w procesie IPO byli: Trigon Dom Maklerski w charakterze globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, Biuro Maklerskie PKO Bank Polski w charakterze współprowadzącego księgę popytu.

Captor Therapeutics S.A. jest szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor posiada również spółkę zależną – Captor Therapeutics GmbH w Allschwil (Szwajcaria) z siedzibą w Swiss Innovation Park w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei – samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego. Spółka zależna koncentruje się obecnie na rozwoju biznesu i budowaniu kontaktów naukowych z międzynarodowymi ekspertami.

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w obszarze rozwoju leków to: CT1 – ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, CT2 – celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne oraz CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych projektów CT1, CT2 i CT3 planowane jest w 2023 r. Kolejne dwa projekty dotyczą: opracowania i rozwoju pierwszego w klasie kandydata na lek – małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego (CT4) oraz zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT5). Spółka szacuje, że projekty CT4 i CT5 znajdą się w fazie I badań klinicznych między 2023 a 2025 r.

(ISBnews)