Genomtec dokonał zgłoszenia patentowego dot. diagnostyki MRSA w technice LAMP

Genomtec dokonał w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszenia patentowego, które dotyczy autorskiego zestawu starterów, metody diagnostyki oraz składu mieszaniny reakcyjnej do genetycznej diagnostyki MRSA (gronkowca złocistego opornego na metycylinę) w technice LAMP, podała spółka.

„Opracowanie zestawu starterów stanowi kluczowy element metody diagnostycznej opartej na technologii LAMP stosowanej przez emitenta. Startery inicjują reakcję amplifikacji rozpoznając charakterystyczny fragment genomu patogenu. Opisane zgłoszenie patentowe zabezpiecza ryzyko użycia tego samego zestawu starterów przez firmy konkurencyjne” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że należycie zabezpieczona własność intelektualna i przemysłowa może stanowić o jej przewadze konkurencyjnej, a bezpieczna komercjalizacja jest możliwa pod warunkiem zapewnienia pełnej ochrony na wybranych rynkach.

„Zdaniem zarządu, wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zapewni spółce również odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie realizacji strategii komercjalizacji” – czytamy także.

Genomtec wskazał, że oporne na metycylinę szczepy gronkowca, są częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych i stanowią istotny problem z uwagi na trudności w jego zwalczaniu. Wykształcony przez drobnoustroje typ oporności oznacza brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki z grupy beta-laktamów – w tym penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy czy karbapenemy.

Diagnostyka w zakresie bakteryjnych zakażeń, w tym MRSA jest jednym z kluczowych obszarów technologii rozwijanych przez Genomtec.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Flagowym rozwiązaniem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT. Innowacyjny system diagnostyczny będzie w stanie przeprowadzić jednocześnie kilka testów z jednej próbki, m.in. w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych, czy chorób przenoszonych drogą płciową, w czasie 15 minut. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. Genomtec zadebiutował na rynku NewConnect w marcu 2021 r.