ABM ogłasza konkurs na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłasza konkurs dedykowany zdrowiu psychicznemu i neurologii. Jego głównym celem jest opracowanie nowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze psychiatrii i neurologii w ramach niekomercyjnych badań klinicznych.

„Konkurs stanowić będzie wsparcie dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Obszar ten był przez wiele lat dziedziną dyskryminowaną. Równolegle, gdy przyglądaliśmy się rozwojowi neurochirurgii, temat zdrowia psychicznego był zaniedbywany. Obserwujemy obecnie bardzo szybki rozwój technologii w medycynie, ale tez coraz większe potrzeby w tym zakresie. W związku z tym zdecydowaliśmy się przekazać 100 mln zł dedykowanych właśnie tym obszarom” – podkreśla cytowany w komunikacie Radosław Sierpiński, prezes ABM.

Jak wskazują obserwacje badaczy, opublikowane w Lancet Psychiatry, u jednej trzeciej pacjentów, którzy przechorowali COVID-19, w ciągu sześciu miesięcy od infekcji diagnozuje się zaburzenia neurologiczne lub psychiczne. To sugeruje, że pandemia może doprowadzić do fali problemów psychicznych i neurologicznych w niedalekiej przyszłości.

Program ABM ma przyczynić się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami psychicznymi i neurologicznymi, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Konkurs realizowany jest zgodnie z Planem Rozwoju Badań Klinicznych na lata 2020-2025.

Nabór wniosków trwa od dnia 5 maja 2021 r. od godziny 12:00 do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 12:00, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy:  niekomercyjne@abm.gov.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących założeń konkursu oraz przygotowania i składania wniosków, zapraszamy Państwa do udziału w webinarium organizowanym przez Agencję Badań Medycznych:
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/14,quotZasady-ubiegania-sie-o-dofinansowanie-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-o.html
Uwaga!
Udział w szkoleniu będzie możliwy wyłącznie po wcześniejszej rejestracji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatami wyświetlanymi w trakcie rejestracji oraz po jej wykonaniu. Dopiero otrzymanie maila z potwierdzeniem zapisu na dane szkolenie jest jednoznaczne z tym, że rejestracja przebiegła prawidłowo i znaleźli się Państwo na liście jego uczestników.