Biomed Lublin miał 1,18 mln zł straty netto, 0,68 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r.

Biomed Lublin odnotował 1,18 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,82 mln zł wobec 2,28 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 0,68 mln zł wobec 3,76 ml zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,55 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,42 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki za I kw. 2021 r. pomimo, że są niższe niż w I kw. 2020, są zgodne z naszymi wewnętrznymi założeniami. Początek roku pod względem wyników zazwyczaj jest słabszy. Obserwujemy to co roku. Spadek głównych parametrów operacyjnych wynikał m.in. z przesunięcia produkcji niektórych produktów na kolejne okresy oraz konieczności zarządzania turbulencjami w łańcuchach dostaw w okresie naznaczonym trzecią falą pandemii koronawirusa. Przesunięcia te istotnie powiększą wynik spółki w kolejnych kwartałach. Generalnie należy spodziewać się, że tzw. fazowanie wyników w poszczególnych kwartałach 2021 będzie w związku z pandemią wyglądało nieco inaczej, niż w latach ubiegłych. W tak nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej dla przedsiębiorstw jednym z głównych zadań jest dbałość o płynność finansową, a tę w Biomed Lublin mamy pod kontrolą” – skomentował p.o. prezesa Piotr Fic, cytowany w komunikacie.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)