Enel-Med planuje emisję akcji bez pp, stanowiących do 16,7% kapitału po podwyż.

Zarząd Enel-Med podjął decyzję o emisji akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Intencją zarządu jest przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, podała firma.

Emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

„Intencją zarządu spółki jest przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji będzie jednym z istotnych czynników pozwalających na zwiększenie dynamiki rozwoju spółki oraz realizację planów inwestycyjnych i celów strategicznych, w szczególności w zakresie rozbudowy sieci klinik stomatologicznych w całej Polsce, istotnego powiększenia sieci przychodni ogólnomedycznych oraz inwestycji w nowe technologie, w tym w rozwój aplikacji mobilnej, e-wizyty, integrację mobilnych urządzeń medycznych oraz w platformy medyczne z wybranymi partnerami biznesowymi” – czytamy w komunikacie.

Rada nadzorcza wyraziła pozytywną opinię odnośnie intencji zarządu. O określeniu szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz zwołaniu walnego zgromadzenia, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będzie punkt poświęcony podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, spółka poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących, podano także.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 1600 placówkach, w tym w 41 placówkach Grupy Enel-Med. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)