Enel-Med rozpoczął book-building na 4,71 mln nowych i 0,8 mln istniejących akcji

Centrum Medyczne Enel-Med rozpoczęło budowę księgi popytu na nie więcej niż 4 713 379 akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej oraz do 800 000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Środki z emisji Enel-Med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci, tj. otwarcie ok. 90 nowych placówek w latach 2022-2025, podała spółka.

Akcje sprzedawane oferowane są przez dotychczasowych akcjonariuszy: Adama Stanisława Rozwadowskiego oraz Annę Marię Rozwadowską (po max 400 tys. sztuk).

Przewidywane w ramach emisji publicznej w trybie subskrypcji prywatnej zamknięcie księgi popytu nastąpi 22 czerwca. Rolę oferującego w transakcji pełni Santander Biuro Maklerskie.

„Emisja publiczna odbywa się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na WZA (tj. w dniu 22 maja 2021 r.) akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4% ogólnej liczby głosów w spółce” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą, w procesie budowy księgi popytu mogą uczestniczyć: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości – liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia – wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd Enel-Med w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki, podano także.

Cena emisyjna akcji serii E będzie ustalona na zasadach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu.

„Punktem odniesienia będzie średnia cena arytmetyczna ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, tj. 19 zł za jedną akcję serii E. Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od powyższej ceny pomniejszonej o 10%” – czytamy dalej.

Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał spółka zamierza przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce, podano.

„Środki z emisji zamierzamy przeznaczyć na rozwój sieci, czyli otwarcie około 90 nowych placówek w latach 2022-2025. Widzimy znaczący potencjał rynku, dlatego inwestycja powinna przynieść satysfakcjonujące zwroty. Otwarcia nowych placówek będą miały miejsce głównie w miastach, w których już jesteśmy obecni. Największą część wydatków będą stanowiły otwarcia gabinetów stomatologicznych. Rozważaną opcją rozwoju w obszarze stomatologii są także akwizycje. Uważamy, że trend konsolidacyjny na rynku stomatologicznym będzie postępował, a my planujemy w nim uczestniczyć” – powiedział prezes Enel-Med Jacek Rozwadowski, cytowany w komunikacie.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)