Medinice kupił udziały w JitMed z prawami do technologii kardiochirurgicznej

Medinice zawarł z krajowym podmiotem umowę kupna udziałów w spółce JitMed posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej, tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, podało Medinice.

„Struktura transakcji zawiera:
1. Płatność gotówkową dla sprzedającego w wysokości 2,11 mln zł.
2. Płatność w formie emisji 72 204 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez sprzedającego takiej samej liczby akcji emitenta.
3. Podwyższenie kapitału w spółce [JitMed] o kwotę 690 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

Nabyte przez Medinice udziały w JitMed są uprzywilejowane co do dywidendy w ten sposób, że na każdy posiadany przez spółkę udział przypada 150% zysku przeznaczonego do podziału przypadającego na udział zwykły. W efekcie przeprowadzonej transakcji Medinice posiada 40% w kapitale i 40% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników spółki oraz prawo do 50% udziału w dywidendzie spółki, podkreślono.

„Intencją stron umowy jest kontynuacja realizacji projektu, w szczególności w zakresie dokończenia trwających badań klinicznych, certyfikacji oraz komercjalizacji projektu. Procedura kardiochirurgiczna polegająca na zamknięciu uszka lewego przedsionka serca zapobiega powstawaniu udarów mózgu, które są jednym z najgroźniejszych konsekwencji migotania przedsionków oraz jedną z najczęstszych przyczyn zgonów” – zakończono.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

(ISBnews)