genXone rozwija współpracę z Sanepidami w ogólnopolskim programie badania zmienności koronawirusa

Trzy Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (w Olsztynie, Rzeszowie i Łodzi) podpisały umowy ze spółką genXone. W ramach współpracy genXone dostarcza sprzęt laboratoryjny oraz oprogramowanie niezbędne do realizacji badań metodą sekwencjonowania nanoporowego genomu wirusa SARS-CoV-2. Łączna wartość umów to prawie 2,5 mln złotych.

Spółka wprowadziła unikatową technologię nanopore do metodologii badań Sanepidów, która pozwala na ustalenie pełnego kodu genetycznego dowolnego organizmu. Przewagą tej metody jest gwarantowanie najdłuższych odczytów sekwencji nukleotydowych i dlatego jest ona idealna do przeprowadzania analiz genetycznych niepoznanych dotąd szczepów wirusów. Zaprojektowane przez specjalistów z genXone autorskie protokoły laboratoryjne oraz specjalne oprogramowanie pozwalają na pogłębione badanie wirusa SARS-CoV-2. Otwiera to zupełnie nowe możliwości badawcze i umożliwia zaawansowane metody zbierania danych. Spółka genXone nie tylko dostarcza sprzęt laboratoryjny, komputerowy i oprogramowanie, ale także szkoli pracowników Sanepidu. Łączna wartość trzech realizowanych umów to prawie 2,5 mln złotych.

„Współpraca z siecią Sanepidów to kluczowy krok w powszechnych i skutecznych badaniach koronawirusa w Polsce, a w konsekwencji wdrażaniu odpowiednich działań zapobiegawczych. Wiemy, że testowanie jest nadal bardzo ważne, ale ono samo nie wystarczy do skutecznej walki z nowymi wariantami wirusa. Dzięki intensyfikacji naszej współpracy, państwowe placówki Sanepidu zostają przez nas wyposażone w najnowocześniejszą metodę badawczą, która pozwala wyodrębniać i poznawać nie tylko szczepy wirusa SARS-CoV-2, ale ma szereg potwierdzonych zastosowań w innych badaniach mikroorganizmów. Obecnie z racji pandemii, musimy koncentrować się na skutecznym rozpoznawaniu nowych mutacji koronawirusa. Przeprowadzony z sukcesem pilotażowy projekt w Olsztynie, zaowocował umowami z kolejnymi placówkami sanepidu w kluczowych aglomeracjach w kraju – rzeszowskiej i łódzkiej. Liczymy, że do naszego programu dołączą kolejne wojewódzkie Inspekcje Sanitarne. To pozwoliłoby na pokrycie całego kraju systemem badania, identyfikowania i pozyskiwania bardzo cennych danych o wirusach, niezbędnych dla efektywnej walki z pandemią. Poznając coraz lepiej naszego wroga, będziemy mogli wprowadzać coraz bardziej skuteczne działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się jego szczepów tak, aby nie zdobyły przewagi ilościowej” – podkreśla cytowany w komunikacie Michał Kaszuba, prezes genXone.

Umowa zakłada, że specjaliści z obu firm będą wspólnie korzystać z wyników prac badawczych uzyskanych w trakcie prowadzonej współpracy.

„Wdrożenie techniki sekwencjonowania nanoporowego w naszym laboratorium umożliwiło nam wejście w XXI w. Technika ta umożliwia nam odkrywanie nowych mutacji zachodzących w materiale genetycznym wirusa SARS CoV-2 oraz współtworzenie międzynarodowej bazy wariantów pandemicznych wirusa. Nasza praca daje nam dużą satysfakcję i mamy nadzieję, że przyczyni się do zwalczenia pandemii koronawirusa na świecie” – dodaje Aleksandra Krawczyk, Kierownik Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Łodzi.

Głównym atutem metody sekwencjonowania nanoporowego jest jej uniwersalność i efektywność w badaniach mikroorganizmów, a w tym przypadku zwłaszcza genomu wirusa SARS-CoV-2. Specjaliści z genXone dopracowali odpowiednio test, aby mógł być, przez wcześniej przeszkolonych specjalistów, używany powszechnie w całym kraju w wyspecjalizowanych instytucjach badawczych. Technologia nanopore okazała się jedną z najbardziej skutecznych w rozpoznawaniu, zwłaszcza nowo pojawiających się wariantów koronawirusa, co daje posiadającym ją instytucjom badawczym, takim jak Inspekcja Sanitarna, nowe możliwości do walki z pandemią. Zarząd genXone liczy na zainteresowanie tą metodą badań kolejnych wojewódzkich placówek Sanepidu.