Merck konsoliduje w Polsce swoją działalność life science

Mercrobe, Rich Red, lab, laboratory, scientist, assistant, worker, technician, man, laboratory sample, microtiter plate, white coat, protective gloves, goggles, face protection, measurements, notebook

Działalność handlowa life science Merck i Sigma Aldrich została skonsolidowana 1 lipca 2021 roku w jednej spółce.
Zmiana ma na celu usprawnienie działalności i wsparcie klientów, którzy od tego momentu będą obsługiwani przez jeden podmiot.

Merck poinformował, iż z początkiem lipca br. połączyła działalność handlową life science spółek Merck i Sigma-Aldrich, zmieniając jednocześnie nazwę docelowego podmiotu na Merck Life Science. W efekcie cały portfel life science, składający się z ponad 300 tys. produktów, jest dostępny w ramach jednej, a nie jak to było do tej pory, dwóch spółek. Merck kupił Sigma-Aldrich w 2015 roku, w ramach największej transakcji w ponad 350-letniej historii firmy.

„Wprowadzone zmiany mają na celu przede wszystkim uproszczenie naszej działalności life science” – wyjaśnia cytowana w komunikacie Joanna Bogdańska, prezes Merck Life Science. – „W wyniku tej zmiany klienci będą mieli łatwiejszy dostęp do całego portfolio produktów”.

Zmiany są również przeprowadzane w Belgii, Holandii, Czechach, na Węgrzech oraz Słowacji w ramach integracji podmiotów prawnych obszaru Life Science. Nowa struktura nie wpływa na jakość oferowanych produktów, łańcuch dostaw czy produkcję. Bez zmian pozostaje także działalność dwóch pozostałych sektorów Merck: Healthcare oraz Electronics.

Biznes Life Science firmy Merck to około 22 000 pracowników, 59 zakładów produkcyjnych i portfolio zawierające ponad 300 000 produktów, które mają zastosowanie przede wszystkim w badaniach naukowych, bioprodukcji, czy różnego rodzaju procesach testowania.

Merck działa w trzech sektorach, tj. ochrony zdrowia, life science oraz elektroniki. Zatrudnia około 58 tys. osób na całym świecie. W 2020 r. firma odnotowała przychód ze sprzedaży w wysokości 17,5 miliarda euro w 66 krajach.