PMR: Rynek leków OTC i suplementów diety wzrośnie o 5% w 2021 r.

Wartość rynku leków OTC i suplementów diety w 2020 r. wyniosła 15,1 mld zł, co oznacza wzrost o 4% r/r, wynika z raportu firmy PMR, do którego dotarło ISBnews. W 2021 r. rynek urośnie o 5%, a podobna dynamika wzrostu utrzyma się w kolejnych latach.

„Według analiz firmy badawczej PMR, wartość sprzedaży leków i suplementów diety – wraz z dietetycznymi środkami spożywczymi – we wszystkich kanałach, czyli w aptekach, sklepach i Internecie, w 2020 r. wyniosła 15,1 mld zł. Było to o prawie 4% więcej niż przed pandemią” – napisano w raporcie „Rynek produktów OTC w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”, przygotowanym przez firmę PMR.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że – zgodnie z ich przewidywaniami zawartymi w poprzedniej edycji raportu z kwietnia 2020 r. – rynek produktów wydawanych bez recepty jest jednym z najmniej dotkniętych sytuacją związaną z koronawirusem w gospodarce.

„Oznacza to, że sektor ten wyszedł 'obronną ręką’ z pandemii, co w 2020 r. oznaczało niezanotowanie spadku, choć w niektórych kategoriach sprzedaż zmniejszyła się. Pomimo spadku popytu na bardziej luksusowe i droższe produkty, wiele kategorii OTC cieszyło się jednak dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów” – powiedziała ISBnews Monika Stefańczyk, Pharma and Healthcare Business Unit Director w PMR.

Z raportu wynika, że w 2020 r. więcej Polaków sięgnęło po witaminy i minerały oraz leki przeciwwirusowe, natomiast znacząco spadła sprzedaż drogich, bardziej luksusowych preparatów.

Mimo że wybuch pandemii koronawirusa znacząco wpłynął na funkcjonowanie niemal wszystkich sektorów gospodarki, to Stefańczyk ocenia, że był to „dobry rok” dla rynku witamin i produktów na odporność.

„W czasach pandemii pewne problemy zdrowotne i związane z nimi potrzeby nasiliły się, jak chociażby konieczność stosowania witamin, leków przeciwwirusowych, produktów na odporność, środków na problemy psychiczne czy dolegliwości związane z bardziej siedzącym trybem życia” – powiedziała ekspert PMR.

„Jednocześnie inne kategorie produktów OTC zeszły chwilowo na dalszy plan, jak np. środki na infekcje grypowe czy na problemy gastryczne związane z egzotycznymi podróżami” – dodała.

PMR wskazuje, że z punktu widzenia kanałów sprzedaży, największe restrykcje dotyczyły placówek stacjonarnych obrotu pozaaptecznego.

„Szacujemy, że sprzedaż leków i suplementów diety w tym kanale spadła pod względem wartości o kilka procent w stosunku do roku 2019 r.” – oceniła Stefańczyk.

Dodała, że głównymi czynnikami hamującymi zakupy OTC w 2020 r. w wielu kategoriach, szczególnie droższych produktów, było pogorszenie się sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz niepewność co do przyszłości.

„Ograniczenie działalności wielu branż, wprowadzanie restrykcji wstrzymujących aktywność społeczną i gospodarczą oraz zwiększenie niepewności poskutkowały w 2020 r. recesją sięgającą 2,7% PKB w ujęciu realnym. Jednocześnie sytuacja na rynku pracy pomimo pandemii pozostała korzystna, a stopa bezrobocia obniżyła się z 3,3% w 2019 r. do 3,2% w 2020 r.” – powiedziała.

W 2021 r. dynamika rozwoju rynku OTC będzie – według prognoz PMR – dodatnia i wyniesie 5%. Oznacza to, że wartość rynku wzrośnie z 15,11 mld zł w 2020 r. do 15,86 mld zł w 2021 r.

„Warto jednak zaznaczyć, że w 2021 r. nie dojdzie do znacząco wysokiej dynamiki, co wynika ze słabej sprzedaży w I kwartale. Doszło wtedy do spadku wartości sprzedaży licząc rok do roku, co wynikało z braku zjawiska 'paniki zakupowej’ w styczniu i lutym oraz wysokiej bazy z marca 2020 r.” – wyjaśniła Stefańczyk.

„Restrykcje i nadal relatywnie wysoka niepewność, które szczególnie były obecne w Polsce do kwietnia 2021 r., skutkowały też zwiększoną koniecznością ograniczania konsumpcji i zwiększania oszczędności. W konsekwencji zmniejszały się wydatki, w tym te związane z rynkiem leków OTC oraz z suplementami diety. Istotne znaczenie miała również ograniczona mobilność Polaków, skutkująca m.in. niższą zachorowalnością na grypę” – oceniła.

Zdaniem eksperta PMR, pozytywnie na rynek w najbliższych latach wpływać będzie poprawiająca się sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych, wspierana korzystną sytuacją na rynku pracy.

„PKB powróci na dodatnią ścieżkę wzrostu – do dynamiki 4,5% r/r w 2021 r. – która będzie utrzymywać się w całym horyzoncie prognozy. W tym roku stopa bezrobocia wzrośnie jedynie symbolicznie – do około 3,4% – pozostając tym samym na bardzo niskim poziomie” – wskazała Stefańczyk.

PMR ocenia ponadto, że w kolejnych latach sprzedaż w segmencie OTC będzie rosła o 4-6% rocznie.

„Czynnikiem stymulującym sprzedaż będzie rosnący trend dbałości Polaków o zdrowie, wzrost skali niektórych problemów zdrowotnych na skutek pandemii, np. chorób psychicznych, jak również zwiększenie się zachorowalności na skutek zaniedbań w badaniach diagnostycznych i wizytach lekarskich w czasie pandemii, jak np. układu krążenia” – powiedziała dyrektor.

„Ponadto, w prognozach dość istotne odzwierciedlenie ma czynnik demograficzny – wzrasta liczba osób w starszym wieku, generujących istotny popyt na leki i suplementy diety” – zaznaczyła.

Ekspert PMR dodała również, że w najbliższych latach przewidywana jest podwyższona inflacja, co będzie miało wpływ również na ceny wyrobów farmaceutycznych, a w efekcie na prognozowaną wartość rynku.

Na wartość rynku szacowaną i prognozowaną przez PMR składa się sprzedaż leków OTC (sprzedawanych w formule „over-the-counter”, czyli wydawanych bez recepty) oraz suplementów diety w aptekach (również w Internecie) i placówkach pozaaptecznych stacjonarnych (sklepach ogólnospożywczych, na stacjach benzynowych), a także sprzedaż suplementów w sklepach internetowych niebędących aptekami.

(ISBnews)