Prodromus realizuje ekspansję w branży robotów medtech (wideo)

Prodromus liczy na debiut na NewConnect do końca roku. Kolejne kamienie milowe to ekspansja na światowe rynki o wysokim potencjale. Firma jest w trakcie pozyskiwania certyfikacji FDA i organizacji azjatyckich.

Prodromus, który jest w trakcie oferty publicznej akcji serii C, oczekuje, że jeszcze w tym roku wprowadzi na rynek amerykański swoje pierwsze urządzenie rehabilitacyjne, zaś sprzedaż na większą skalę rozpocznie w 2022 roku.

Od ponad dekady Prodromus rozwija autorskie rozwiązania w zakresie robotyki rehabilitacyjnej. Spółka opatentowała i skomercjalizowała Prodrobota – trenażera chodu przeznaczonego do terapii pacjentów pediatrycznych oraz kompatybilne do niego podnośnik dla pacjenta i infrastrukturę informatyczną, opierającą się na systemie biofeedbacku w czasie rzeczywistym. Na początku roku ochronę prawną w Polsce i wybranych krajach europejskich uzyskał Prodrobot Magna dla pacjentów dorosłych.