Medycy łączą siły. Zapowiadają protest pracowników ochrony zdrowia

Na 11 września, na godz. 12, zaplanowano protest pracowników ochrony zdrowia – zapowiedzieli członkowie nowopowołanego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. „Mamy dość” – mówią zgodnie.

„Po raz pierwszy wszystkie zawody medyczne występują razem. Nie damy się więcej rozgrywać Ministerstwu Zdrowia” – podkreślał przedstawiciel Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

„Już niedługo dojdziemy do sytuacji kiedy nie będzie miał nas kto leczyć. Braki kadrowe są wręcz dramatyczne, co widać, bo niemal codziennie zamykany jest jakiś oddział z powodu braku personelu” – dodawała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP).

„Ponoć budżet państwa nie był w stanie udźwignąć podwyżek płacy minimalnej dla lekarzy specjalistów większych niż 19 zł brutto… z tego samego budżetu sfinansowane będą podwyżki dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – średnio 4800 brutto miesięcznie” – tłumaczyli podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

„Urzędnicy zasługują na wysokie wynagrodzenia – bez wątpienia– zastanawiający jest tylko fakt, że ten sam budżet w którym zabrakło środków na podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia wygospodarował tak wysoki wzrost wynagrodzeń dla osób wysokich stanowiskach” – dodawali.

Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

W skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego wchodzą:

z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Połoznych
Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP
Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Grażyna Cebula- Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL
Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF
Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii
Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR
Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT
Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
z Naczelnej Izby Lekarskiej:
Artur Drobniak – Wiceprezes NRL
Michał Bulsa – członek Prezydium NRL
z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP
Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP
z Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
Maciej Krawczyk – Prezes KRF
Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych:
Alina Niewiadomska – Prezes KRDL
Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
z Naczelnej Izby Aptekarskiej:
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA
Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA