Barometr Bayer: Polacy o cyfryzacji w zdrowiu

75 proc. Polaków deklaruje przynajmniej podstawową wiedzę na temat cyfryzacji w opiece zdrowotnej. Jednocześnie aż 93 proc. respondentów ocenia, że innowacyjne rozwiązania w opiece zdrowotnej są niezbędne lub mają po temu potencjał, by wesprzeć radzenie sobie z chorobami i liczbą pacjentów. Zarazem tylko 9 proc. respondentów jest przekonanych, że dostęp do nowych rozwiązań w medycynie mają wszyscy pacjenci w tym samym stopniu – wynika z najnowszego badania „Barometr Bayer” nt. cyfryzacji w ochronie zdrowia.

Rok 2020 był dla wielu Polaków pierwszą szansą na zetknięcie się z pojęciem e-zdrowia. Skokowo, pod presją konieczności, zwiększyła się liczba osób korzystających z teleporad, jednocześnie upowszechniały się e-zwolnienia czy e-recepty. Mocno rozwijają się aplikacje służące do monitorowania parametrów organizmu czy naszej codziennej aktywności, które pozwalają lepiej o siebie zadbać czy też dają lekarzowi dostęp do dokładnej informacji. To przejawy cyfryzacji, z którymi – jako pacjenci – spotykamy się na co dzień.

„Na naszych oczach dokonuje się cyfrowa rewolucja w medycynie i ochronie zdrowia. Daje szanse lepszej opieki nad pacjentem czy też efektywniejszej organizacji ochrony zdrowia. Kluczowa jest współpraca naukowo-badawcza z różnorodnymi partnerami w zakresie bioinformatyki, genomiki czy neuroinformatyki” – komentuje cytowany w komunikacie Markus Baltzer, prezes Bayer.

Na ile jako społeczeństwo mamy wiedzę i jesteśmy gotowi na zmiany, które niesie za sobą cyfryzacja w medycynie i ochronie zdrowia? Aż 75 proc. Polaków deklaruje przynajmniej podstawową wiedzę na temat cyfryzacji w opiece zdrowotnej, przy czym odsetek ten znacząco rośnie wśród osób po 55 roku życia (84 proc.). „Wyższa świadomość wśród osób starszych wynika z tego, że ta grupa częściej korzysta z usług zdrowotnych. Prawdopodobnie miała więc okazję osobiście korzystać chociażby z teleporady” – wyjaśnia dr Izabella Anuszewska, socjolog z instytutu Kantar.

Jeżeli chodzi o przydatność technologii cyfrowych, opinia nie jest już jednoznaczna. Nieco ponad 50 proc. respondentów docenia ich znaczenie dla systemu ochrony zdrowia – placówek, lekarzy, personelu medycznego, 55 proc. widzi wartość usług realizowanych dzięki technologii (e-konsultacje, telediagnostyka, e-recepty) z perspektywy pacjenta. Jednocześnie aż 93 proc. respondentów ocenia, że innowacyjne rozwiązania w opiece zdrowotnej są niezbędne lub mają po temu potencjał, by wesprzeć radzenie sobie z obecnymi chorobami i liczbą pacjentów.

Duże pole do działań widać w obszarze powszechności innowacyjnych rozwiązań. Tylko 9 proc. respondentów jest przekonanych, że dostęp do nowych rozwiązań w medycynie mają wszyscy pacjenci w tym samym stopniu, zdaniem 72 proc. – tylko część pacjentów lub niektórzy, a 9 proc. uważa, że rozwiązania te są praktycznie niedostępne w Polsce.