Personel ze szpitala Narodowego zawiadamia prokuraturę. Nie dostał dodatków covidowych

Pracownicy szpitala tymczasowego na stadionie Narodowym złożyli zawiadomienie do prokuratury. Ich zdaniem szpital MSWiA w Warszawie „sprzeniewierzył” środki publiczne, które jako dodatek covidowy „nigdy nie trafiły do personelu medycznego” pracującego na Narodowym. Szpital odpowiada, że „nie deklarował wypłaty dodatków covidowych w ofertach pracy dotyczących zatrudnienia w Szpitalu Tymczasowym”. Sprawę ujawnił portal tvn24.pl.

Jak podaje portal 60 członków personelu medycznego złożyło do szpitala MSWiA wezwanie do zapłaty dodatków, a dziewięcioro podpisało zawiadomienie do prokuratury.

„Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie oszukał nie tylko NFZ, lecz także zatrudnione w nim osoby. Do tej pory nie wykonał bowiem ciążących na nim obowiązków, a mianowicie nie przekazał do NFZ informacji o dodatkowych świadczeniach pieniężnych dla pracowników szpitala tymczasowego, bowiem w ogóle ich nie wypłacił. Tym samym, należy stwierdzić, że sprzeniewierzył otrzymane środki publiczne, bowiem nigdy nie trafiły one do rąk osób do tego upoważnionych, tj. personelu medycznego świadczącego usługi w Szpitalu Tymczasowym” – zaznaczono w zawiadomieniu.

„Szpital nie otrzymał z Narodowego Funduszu Zdrowia żadnych odrębnych środków na wypłatę dodatków covidowych dla personelu zatrudnionego w Szpitalu Tymczasowym, a tym samym nie doszło do sytuacji, w której uzyskawszy takie środki, Szpital miałby nie wypłacić ich tym osobom. Wszelkie przeciwne informacje oraz insynuacje są nieprawdziwe” – odpowiada Iwona Kania, Kierownik Działu Obsługi Pacjenta.