Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Gazeta Wyborcza
–Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na publikację „GW”, zapewniło, że wyda w tym roku wszystkie pieniądze zgromadzone na kontach Funduszu Medycznego, w tym 1,5 mld zł na inwestycje w szpitale pediatryczne. Plan finansowy ma jednak zostać zmieniony dopiero w listopadzie, co praktycznie uniemożliwia tegoroczne inwestycje.

Rzeczpospolita
–Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zakłada skróconą ścieżkę specjalizacji dla pediatrów w przypadku psychiatrii dziecięcej i dla gastroenterologów dziecięcych w przypadku transplantologii. O skrócenie programu specjalizacji apelowali do ministra zdrowia konsultanci krajowi psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii i gastroenterologii.
–W szpitalach przybywa dzieci z RSV (respiratory syncytial virus), alarmujące dane dochodzą z Małopolski, Mazowsza czy Śląska. Mimo że sezon na tę chorobę to zwykle styczeń–luty, w tym roku zaczął się wcześniej – wynika to z faktu, że dzieci, które siedziały w domu podczas pandemii, łatwiej zarażają się wirusem. RSV jest szczególnie groźne dla niemowląt, które są objęte programem profilaktycznym, zakładającym bezpłatne szczepienia.

Dziennik Gazeta Prawna
–Komisja ekspertów doradzająca amerykańskiej Agencji Żywności i Leków jednomyślnie poparła zatwierdzenie podawania drugiej dawki szczepionki Johnson & Johnson przeciwko Covid-19 dorosłym, którzy pierwszą dawkę dostali co najmniej 2 miesiące wcześniej.