Wybrano laureata prestiżowej Nagrody Prezesów PTK

Dr hab. n. med. Jan Biegus z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu został laureatem Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). To prestiżowa nagroda, przyznawana za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie kardiologii klinicznej lub doświadczalnej.

Dr hab. n. med. Jan Biegus jest zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Jest laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Kapituła Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego uhonorowała go za efekty badań chorych z niewydolnością serca w połączeniu z analizą funkcjonowania ich nerek.

„W pracy naukowej koncentruję się nad problemem kontroli ilości wody w organizmie u chorych z niewydolnością serca” – mówi dr hab. n. med. Jan Biegus. – „Gdy dochodzi do zaburzeń tej kontroli, efektem jest wzrost wagi pacjentów, nasilenie duszności oraz obrzęki kończyn dolnych. Pacjent najczęściej trafia do szpitala, gdzie za pomocą leków moczopędnych staramy się przywrócić prawidłową masę ciała. W nagrodzonym cyklu prac opisałem mechanizmy, które kontrolują równowagę wodno-elektrolitową w niewydolności serca, jak i czynniki determinujące kluczowe zjawisko w odwadnianiu pacjentów – czyli zdolność nerek do odpowiadania na leki moczopędne i produkcję moczu. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają, aby terapię pacjentów z niewydolnością serca prowadzić właśnie w oparciu o opisywany przeze mnie parametr: stężenie sodu w moczu”.

Kapituła doceniła oryginalny i nowatorski charakter prowadzonych badań, a także wpływ uzyskanych wyników na praktykę kliniczną.

„Nagroda została przyznana za cykl 8 prac zatytułowany: „Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za zastój, zaburzenia kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej oraz odpowiedź diuretyczną i natriuretyczną w niewydolności serca” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, przewodnicząca kapituły Nagrody Prezesów PTK. – „Laureat konsekwentnie zajmował się jednym zagadnieniem naukowym: kontrolą homeostazy wodno-elektrolitowej. Badał funkcję nerek i oceniał odpowiedź diuretyczną w grupie pacjentów z ostrą niewydolnością serca. Nowe spojrzenie na funkcję nerek w ostrej niewydolności serca:  wskazanie, że funkcja wydalnicza nerek – czyli oczyszczanie krwi z produktów przemiany materii – oceniana za pomocą poziomu kreatyniny (eGFR) i mocznika jest do pewnego stopnia rozłączna i niezależna od kontroli objętości płynów, jest atutem opublikowanych prac”.

Dr hab. n. med. Jan Biegus prywatnie jest zapalonym sportowcem-amatorem: uprawia m.in. triathlon oraz narciarstwo.

Nagroda Prezesów PTK, obok ogromnego prestiżu, ma wymiar finansowy: 5 000 euro. Jej fundatorem jest firma Bayer.