Mabion wyprodukował pierwszą pełną serię antygenu do szczepionki przeciw COVID-19

Mabion w ramach realizacji umowy z Novavax zawartej 8 października br. z sukcesem i planowo wytworzył dla amerykańskiego partnera pierwszą pełną serię antygenu białkowego. Produkcja tej serii składnika szczepionki była poprzedzona kilkukrotnym jego pozyskaniem w ramach procesów objętych pierwszą umową z Novavax podpisaną w marcu. Dzięki temu w powtarzalny sposób osiągnięta została pożądana wysoka jakość produktu, która została potwierdzona testami realizowanymi w laboratoriach spółki, a także krzyżowo potwierdzona w laboratoriach pracujących dla Novavax zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie.

Mabion rozpoczyna realizować przychody z tytułu wyprodukowania pierwszej pełnej serii produktu w ramach nowej umowy z Novavax podpisanej w październiku. Łączna wartość kontraktu na dostawę antygenu dla Novavax w okresie jej obowiązywania, tj. do końca 2025 r., została określona na około 1,5 mld zł. Antygen białkowy stanowi kluczowy składnik szczepionki Nuvaxovid, która 20 grudnia br. została zaakceptowana przez Komisję Europejską do stosowania na terenie Unii Europejskiej, a wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Europejską Agencję Leków. W odrębnych procesach regulacyjnych szczepionka uzyskała zgodę na dopuszczenie w Filipinach oraz Indonezji – łączna populacja obu tych państw wynosi ponad 370 milionów osób – a także autoryzację Światowej Organizacji Zdrowia na warunkowe stosowanie szczepionki produkowanej pod nazwą Covavax.

„Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, produkcja w skali komercyjnej dla Novavax jest realizowana według założonego harmonogramu. Rozpoczęliśmy produkcję kolejnej serii, i w następnych tygodniach planujemy wyprodukować coraz więcej serii, aby dojść do pełnej mocy w drugim kwartale 2022. Można powiedzieć, że na naszym odcinku „frontu walki” z koronawirusem prowadzimy operację wzorowo. Realizujemy proces nie tylko bardzo efektywnie, uzyskując znaczną ilość produktu, ale możemy się również pochwalić jego wysoką jakością – wszystko zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez Novavax. Za kolejne etapy procesu obrotu szczepionką odpowiada nasz partner” – mówi cytowany w komunikacie Krzysztof Kaczmarczyk, prezes zarządu Mabion.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.