PolTREG ma umowę z wykonawcą centrum B+R za 13 mln zł netto

PolTREG zawarł ze spółką Bart umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych Centrum Badawczo-Rozwojowego dla rozwoju metody Treg w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 13 mln zł netto (16 mln zł brutto).

„Termin zakończenia robót i złożenie wniosku do Krajowego Centrum Bankowania Tkanek oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego ustalono na czerwiec 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Budowa nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego oraz produkcyjnego przeznaczonego do rozwoju i stosowania metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych objęta jest dofinansowane w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a łączna planowana wartość inwestycji wynosi 30,4 mln zł netto, wskazano w materiale.

Spółka zawarła z ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej umowę o dofinansowanie części ww. projektu obejmującego laboratorium badawczo-rozwojowe w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Łączna wartość inwestycji objęta wnioskiem 19,27 mln zł netto. Emitentowi przyznane zostało dofinasowanie w wysokości 10,6 mln zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu. Z kolei w sierpniu 2021 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała spółce dofinansowanie do drugiej części inwestycji obejmującej laboratorium produkcyjne. Wartość inwestycji wynosi 11,15 mln zł netto, a kwota dofinansowania to 6,13 mln zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu, podano również.

Ponadto na ukończenie laboratorium produkcyjnego i badawczo-rozwojowego metody TREG planowane jest przeznaczenie 5 mln zł ze środków emisyjnych uzyskanych w ramach przeprowadzonej oferty publicznej.

PolTREG jest światowym pionierem terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowanym w badaniach klinicznych. Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w listopadzie 2021 r.

(ISBnews)