Niedzielski: będziemy przekazywać ukraińskich pacjentów do innych krajów UE

„Chcemy w uzgodnieniu z Unią Europejską, aby szczególnym traktowaniem objąć dzieci i przekazać je do szpitali w całej UE, gdzie będzie możliwość dalszego kompleksowego leczenia. Dotyczy to również dzieci z nowotworami” – mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia podczas briefingu prasowego jaki odbył się w punkcie recepcyjnym w Młynach k. Korczowej.

„Stworzyliśmy europejski system, który pozwala nam na bezpieczne i natychmiastowe transportowanie pacjentów i osób w potrzebie. Zabezpieczyliśmy ponad 10 tys. łóżek szpitalnych w państwach członkowskich” – dodawała Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia.

„Na tym polega europejska solidarność” – podkreślała.

Przypomnijmy, że wcześniej MZ zagwarantowało możliwość leczenia obywateli Ukrainy na takich samych zasadach jak obywateli polskich, o czym pisaliśmy: MZ: Polska gwarantuje pomoc medyczną każdemu uchodźcy wojennemu z Ukrainy oraz NFZ o zasadach udzielania i rozliczania świadczeń dla obywateli Ukrainy