Enel-Med miał 0,89 mln zł straty netto, 4,73 mln zł zysku EBIT w 2021 r.

Enel-Med odnotował 0,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 3,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,73 mln zł wobec 15,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 441,14 mln zł w 2021 r. wobec 399,8 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2021 był czasem powracania do normalności po jednym z najważniejszych światowych kryzysów, jakim dla całej gospodarki była kolejna fala pandemii. Spółka Enel-Med prowadziła nieprzerwanie swoją działalność operacyjną i modyfikowała swoją ofertę zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rynku, także w odpowiedzi na nowe wyzwania w sferze zdrowia spowodowane krótko i długoterminowymi skutkami COVID-19. […] Zważywszy na wyzwania jakich doświadczyła światowa i krajowa gospodarka w ostatnich latach, bardzo cieszy stabilna sytuacja finansowa grupy. Przychody Grupy w 2021 r. wyniosły ponad 441 milionów złotych. Było to ponad 10% więcej w stosunku do 2020 roku. Dynamiczny wzrost obserwujemy zwłaszcza obszarze usług FFS [Fee For Service], w których przychody były aż o 29% wyższe rok do roku. 64% dochodów spółki pochodzi z korporacyjnych i indywidualnych pakietów medycznych, co sprawia, że w dużej mierze spółka Enel-Med S.A. jest odporna na wahania popytowe” – napisał prezes Jacek Jakub Rozwadowski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 1,25 mln zł wobec 7,16 mln zł straty rok wcześniej.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)