Mercator Medical rozważa dokonanie buy-backu poprzez swoją spółkę z Holandii

Mercator Medical planuje, że skup akcji własnych – deklarowany w kwocie do 100 mln zł w ciągu 12 miesięcy – w imieniu spółki-matki przeprowadzi jego spółka zależna zarejestrowana w Holandii, wynika z wypowiedzi dyrektora finansowego Michała Romańskiego.

„Spółka-matka nie ma formalnej możliwości, alternatywą jest dokonanie tego skupu za pomocą spółek parterowych – w tym wypadku myślimy o naszej spółce holenderskiej” – powiedział Romański podczas wideokonferencji prasowej.

Przypomniał, że podczas styczniowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze upoważnili dwie ze spółek zależnych Mercatora do dokonania takiego skupu akcji własnych.

Wczoraj wieczorem spółka poinformowała, że będzie wnosić, aby zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę o pokryciu straty netto wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w wysokości 27,11 mln zł z zysków przyszłych okresów. Brak zysku jednostkowego za 2021 rok oraz fakt, że spółka nie dysponuje utworzonymi z zysku kapitałem zapasowym lub rezerwowym nie pozwala na wypłatę w 2022 roku dywidendy lub przeprowadzenie skupu akcji własnych przez spółkę, wskazano także.

Jednocześnie zarząd poinformował o zamiarze realizacji skupu akcji Mercator Medical przez spółki zależne, w wykonaniu upoważnienia udzielonego w uchwale NWZ z 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Mercator Medical przez spółki zależne i upoważnienia tych spółek zależnych do nabycia akcji w liczbie nie przekraczającej 20% kapitału zakładowego emitenta. Jak zadeklarował zarząd, jego intencją jest, aby skup akcji został wykonany w okresie 12 miesięcy do kwoty 100 mln zł.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)