PolTREG: GUM otrzymał patent dot. zastosowania limfocytów T regulatorowych

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUM) patentu na wynalazek pt. „Zastosowanie limfocytów T regulatorowych jako leku w leczeniu stwardnienia rozsianego” pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 480 zł za I okres ochrony wynalazku i obejmujący 1-3 rok ochrony, podał PolTREG.

Opłata powinna zostać wniesiona w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji, a w przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdzi wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu, podano.

„Działalność operacyjna emitenta opiera się na możliwości korzystania z metody TREG objętej patentami udzielonym na rzecz GUM oraz zgłoszeniami patentowymi dokonanymi przez GUM, z których emitent korzysta na zasadzie licencji wyłącznej [na podstawie umowy licencyjnej zawartej z GUM z czerwca 2015 r.], a zatem na możliwości wyłącznego komercjalizowania tych rozwiązań” – czytamy w komunikacie.

PolTREG jest światowym pionierem terapii komórkowych opartych na Tregach – najbardziej zaawansowanym w badaniach klinicznych. Twórcy PolTREG przeprowadzili pierwsze na świecie podanie preparatu TREG u człowieka. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w listopadzie 2021 r.

(ISBnews)