Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Zdaniem ekspertów biorących udział w debacie „Rz” dotyczącej raka płuc szansą na dłuższe życie pacjentów z nowotworem jest zmiana organizacji, co dałoby dostęp do szybkiej i kompleksowej diagnostyki – obecnie wielu pacjentów nie dożywa do rozpoznania, nie mówiąc o leczeniu. Zmianie powinna ulec także karta DiLO, ponieważ w przypadku raka płuc jej podział na wstępną i pogłębioną nie ma sensu.
–Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego i niektórych innych ustaw. Zakłada on, że Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna (składająca się z głównego inspektora oraz 16 wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych) zostanie zastąpiona jednym centralnym organem administracji rządowej – głównym inspektorem farmaceutycznym. Zdaniem resortu zdrowia zapewni to lepiej skoordynowany nadzór nad rynkiem wewnętrznym leków.
–Do końca roku przedłużony został obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i aptekach. Ministerstwo Zdrowia uzasadnia to liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, liczbą świadczeń udzielanych takim pacjentom oraz sytuacją w innych państwach, w szczególności graniczących z Polską.

Dziennik Polski
–W Krakowie odbył się 10. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych. W trakcie kilkunastu wykładów, prezentacji, sesji naukowych i paneli dyskusyjnych omówiono m.in. aspekty prawne, aktualne standardy, nowe niekonwencjonalne rozwiązania w zarządzaniu systemem ratownictwa medycznego czy doświadczenia zagranicznych kolegów po fachu.