Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Miesiąc po wprowadzeniu pełnego pakietu białych plomb w leczeniu stomatologicznym w ramach NFZ liczba wypełnień nie wzrosła, lecz spadła. W 2021 r. od stycznia do października przeprowadzono 8,04 mln takich zabiegów, w 2022 r. – 7,74 mln. Powodem jest masowy spadek liczby dentystów współpracujących z NFZ. W październiku br. było ich 8,2 tys., podczas gdy w 2017 r. – 11,4 tys. Przyczynę stanowią zbyt niskie wyceny.
–Głównymi celami projektowanej nowelizacji ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego jest wyeliminowanie stygmatyzujących pojęć oraz wprowadzenie regulacji skuteczniej chroniących prawa pacjentów, zwłaszcza w zakresie przymusu bezpośredniego. W efekcie sformułowania „osoba chora psychicznie” i „osoba upośledzona umysłowo” zostaną zastąpione, odpowiednio, określeniami „osoba z zaburzeniami psychotycznymi” i „osoba z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt ustawy jest obecnie w konsultacjach.
–Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek w wystąpieniu do premiera Mateusza Morawieckiego wskazał, że podstawową wadą reformy psychiatrii dzieci i młodzieży jest przyjęta zasada rozliczania, zgodnie z którą placówkom płaci się za liczbę usług, a nie objęcie opieką określonej grupy potrzebujących.

Rzeczpospolita
–W wielu placówkach leczniczych nie doszło do porozumienia z pracownikami w sprawie zaszeregowania ich stanowisk pracy (a co za tym idzie, wynagrodzenia, jakie powinni otrzymywać). W efekcie pielęgniarki w całej Polsce otrzymują wypowiedzenia zmieniające. Pracodawcy uzasadniają to niepodpisaniem aneksów do umów zmieniających zasady pracy i płacy. Jak podaje Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, problem dotyczy ok. 30% placówek, w których nie uznaje się posiadanego przez personel wykształcenia, uprawniającego do większych podwyżek.