Biomed-Lublin zawarł aneks celem zwiększenia funkcjonalności centrum badawczo-rozwojowego

Biomed-Lublin zawarł aneks do umowy z firmą Karmar, generalnym wykonawcą Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), podała spółka. Wprowadzone zmiany pozwolą na większą elastyczność działania i dadzą nowe możliwości przy wdrażaniu innowacyjnych produktów leczniczych. Wartość umowy wzrosła do 47 mln zł z ok. 33 mln zł.

Zawarty aneks ma na celu zwiększenie funkcjonalności i możliwości budynku, a także optymalizację kosztów eksploatacji obiektu.

„Wprowadzone zmiany dadzą nam większą elastyczność działania i zwiększą możliwości rozwojowe. Będziemy mogli wdrażać na rynek więcej innowacyjnych produktów. Aneks sankcjonuje wcześniej wprowadzane zmiany. Projekt budynku CBR opracowywany był 4 lata temu. Od tej pory dużo się zmieniło. Przede wszystkim pojawiły się nowe możliwości naszej ekspansji, co spowodowało, że zdecydowaliśmy się na pewne modyfikacje zwiększające funkcjonalność budynku badawczo-rozwojowego oraz optymalizację kosztów eksploatacji. Należy też pamiętać o wysokiej inflacji i dużym wzroście cen materiałów budowlanych. Niemniej pragnę podkreślić, że zmiana wynagrodzenia dla generalnego wykonawcy nie będzie wymagała pozyskania dodatkowego finansowania. Mamy w pełni zabezpieczone finansowanie obu naszych strategicznych inwestycji, czyli CBR i zakładu produkcyjnego Onko BCG” – powiedział prezes Mieczysław Starkowicz, cytowany w komunikacie.

Budowa CBR jest na ukończeniu i budynek będzie dostępny dla spółki pod koniec września tego roku, zapowiedziano. Celem budowy CBR jest wdrażanie na rynek innowacyjnych produktów w skali międzynarodowej oraz odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów – udoskonalony produkt leczniczy Onko BCG oraz szczepionka BCG. Inwestycja ma zwiększyć konkurencyjność produktów Biomedu oraz umocnić jego pozycję rynkową.

Firma Karmar jest też generalnym wykonawcą drugiej strategicznej inwestycji Biomedu – budynku nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG. Ta inwestycja ma umożliwić zwiększenie produkcji Onko BCG o około 300 000 opakowań/rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu.

„Budowa nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG idzie zgodnie z planem i nie są planowane żadne zmiany w tej umowie z generalnym wykonawcą”- dodał prezes.

Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)