Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Wraz z rosnącą liczbą kierunków lekarskich zmniejszyła się liczba osób chętnych na studiowanie farmacji. Efektem jest radykalne zmniejszenie minimum punktowego dającego wstęp na uczelnie. Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Marka Tomkowa przyczyną – oprócz zwiększonej liczby miejsc na kierunkach lekarskich – jest również brak zachęt do wykonywania zawodu.
–Z badania przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL i Studium Europy Wschodniej UW wynika, że ukraińscy obywatele, którzy mieszkają w Polsce, coraz rzadziej wyjeżdżają do Ukrainy w celu podjęcia leczenia (spadek z 22% do 10%). O 8 pkt proc. wzrósł także odsetek osób deklarujących korzystanie z placówek państwowej opieki medycznej w Polsce.

Dziennik Bałtycki
–Starosta Bogdan Łapa przekazał Kartuskiemu Centrum Caritas 20 tys. zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Placówka za kilka miesięcy przyjmie pierwszych pacjentów.
Dziennik Polski
–Szpital Powiatowy w Oświęcimiu wzbogacił się o nowoczesny mammograf cyfrowy. Kosztował blisko milion złotych. Udało się go zakupić dzięki pomocy finansowej gmin powiatu oświęcimskiego i środkom zewnętrznym.