Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 5-6% r/r w II poł. 2023 r.

Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 5-6% r/r w II półroczu br. wobec ok. 10% w pierwszych sześciu miesiącach roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

„W I i II kwartale dynamika tego rynku wyniosła 10%. […] Poszczególne czynniki w podobny sposób wpływały na ten wzrost – zarówno czynnik inflacyjny, jak i ilościowy – czyli rosła ilość sprzedanych opakowań i także dokładała się do tego sprzedaż nowych produktów. Obserwujemy zmianę tej tendencji na początku III kwartału. Wyraźnie widać, że rosnąca inflacja powoduje spadek elastyczności popytu i obserwujemy, że przy wysokiej, 10-procentowej inflacji, czyli wzroście cen za opakowanie, spada liczba opakowań o ok. 4-5%, co daje ostatecznie nadal bardzo dobrą dynamikę w okolicach 5-6% rynku. Spodziewamy się, że ta tendencja będzie również zachowana do końca tego roku” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że ponadto może wystąpić pozytywny wpływ na rynek publikacji nowej listy leków z ceną urzędową.

„To może być czynnik mobilizujący do wzrostu rynku” – powiedział prezes.

W maju Neuca prognozowała wzrost rynku hurtu aptecznego o 6% w tym roku.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)