Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Polski startup PD Meds wygrał polską edycję konkursu James Dyson Awards dzięki projektowi Boreas, który ma znacząco podnieść jakość funkcjonowania pacjentów z chorobami płuc oraz ułatwić pracę specjalistom. Startup szykuje się obecnie do zbudowania konstrukcji urządzenia oraz opracowania algorytmu, który umożliwi terapię.

Dziennik Gazeta Prawna
–Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Zakłada on podniesienie górnej granicy wieku z 59. roku życia do 64. roku życia dla programu profilaktyki raka szyjki macicy (dolna granica 25 lat pozostaje bez zmian), a także przesunięcie granic wieku w programie profilaktyki raka piersi z 50–69 lat na 45–74 lata.