Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Parkiet
–Z analiz gazety wynika, że większość firm biotechnologicznych jest obecnie wyceniana znacząco poniżej cen z rekomendacji. Analitycy widzą przestrzeń do zwyżki w przypadku takich spółek jak Ryvu, Selvita, Celon Pharma, Molecure, Poltreg, Captor Therapeutics czy Synthaverse.

Dziennik Polski
–Kraków otrzymał nominację w konkursie Zdrowy Samorząd za program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców w latach 2022–2023. Konkurs „Zdrowy Samorząd” organizowany jest po raz drugi przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Celem konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów, które w najskuteczniejszy sposób realizują m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń.